FoodSafetyFirst

Logo van FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Algemene doelstellingen

Voedselveiligheid is een absolute prioriteit, en dat geldt ook voor de groenteverwerkende industrie. Verwerkte groenten liggen zelden aan de basis van voedselvergiftigingen en voedselinfecties. Toch kunnen ze, als ze zich als voedseluitbraken voordoen, evengoed leiden tot kostelijke terugroepacties en imagoschade. Nulrisico bestaat niet en blijvende alertheid is dus op zijn plaats, ook op het vlak van chemische en fysische voedselveiligheid. Problematieken daar zijn bijvoorbeeld: ongewenste proces- of gewascontaminanten, onbedoelde aanwezigheid van allergenen in producten door kruiscontaminatie, aanwezigheid van onkruiden of vreemde voorwerpen, interacties met contactmaterialen (inclusief verpakking), ...

Dit concept richt zich op onderzoek dat de groenteverwerkende industrie beter inzicht verschaft in (nieuwe) voedselveiligheidsrisico’s en specifieke problematieken, en daar de basis leggen voor mogelijke oplossingen. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen en het bevorderen van de toepassing van nieuwe technologie die bedrijven rechtstreeks kan bijstaan om hun voedselveiligheidsrisico’s zo veel mogelijk te reduceren.

Verwachte resultaten

  • Snellere detectie van voedselveiligheidsrisico’s
  • Aangepaste processen reinigings- en hygiënische processen
  • Investeringen in een hygiënisch productieapparaat en nieuwe technologie
  • Een bedrijfscultuur die bijdraagt tot het beantwoorden aan de hoge verwachtingen van consument en maatschappij op het vlak van voedselveiligheid van verwerkte groente.

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem