Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Algemene doelstellingen

Op zowat 4% van het Vlaamse landbouwareaal worden groenten geteeld voor industriële verwerking. De groentetelers werken gewoonlijk nauw samen met de verwerkers, die het wisselende aanbod en hoeveelheden die vers van het veld komen direct op een gepaste manier verwerken. Het hele jaar door bevoorraden deze telers onze groenteverwerkende bedrijven met seizoensgroenten. Kortgroeiende tussenteelten (zoals spinazie) en bewaargroenten (zoals bewaarwortelen) helpen om de voortdurende aanvoer te verzekeren. Het aantal landbouwbedrijven die groenten mee in hun areaal opnemen kent een stijgende trend. Zij beantwoorden aan een stijgende vraag van de groenteverwerkende industrie en maken de spectaculaire groei van de sector mogelijk. De toekomst van de groenteverwerking is dus nauw verbonden met deze van de regionale groenteteelt.

De groenteteelt kent echter diverse uitdagingen: ziekte- en droogtestress, risico op bodemmoeheid, verschraling van het organisch-stofgehalte in de bodem, onkruiddruk, ... Daartegenover staat de wens van verwerkende bedrijven naar de nodige zekerheid van aanvoer, zero residu, bio groenten, ... De oplossingen uit het verleden bieden niet langer een garantie en dwingen telers en verwerkers tot het zoeken van alternatieven: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en -concepten, gepaste irrigatietechnieken, nieuwe teelt- en bewaartechnieken, ... Er wordt werk gemaakt van innovaties, maar die houden risico’s in: onzekerheid over hun effectiviteit, het niet aangepast zijn aan specifieke groenten en de economische haalbaarheid.

Dit concept draait om de interactie van de groenteverwerkers met groentetelers (ook telersverenigingen). De focus ligt op onderzoeks- en ontwikkelingsgebaseerde innovaties die enerzijds bijdragen tot de ondersteuning van de teelt, en anderzijds de aanvoer van groenten verzekeren. Op al deze vlakken wordt daarbij de economische haalbaarheid meegenomen en duurzame oplossingen nagestreefd.

Verwachte resultaten

  • Duurzame, lange termijn gegarandeerde regionale groenteteelt & groenteverwerking.

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem