AgriVeggieLink

Logo van AggriVeggielink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Algemene doelstellingen

De groenteverwerkende bedrijven liggen middenin de belangrijkste teeltgebieden van ‘groenten in vollegrond’. Deze nabijheid van telers en hun toeleveranciers speelt een cruciale rol in hun concurrentiekracht. Zo vormt de aanlevering van groenten met de gewenste kwaliteit, kwantiteit en andere specificaties (bv. kaliber en vorm), en dit het jaar rond, de basisstap voor procesoptimalisering en duurzame productie. Maar die sterke link met de primaire sector levert evenzeer mogelijkheden voor productinnovaties. Dit door bijvoorbeeld de teelt van bepaalde (nieuwe) groenten die gericht zijn op producten voor specifieke export- of nichemarkten of bepaalde bevolkingsgroepen. Aan het einde van het productieproces kunnen er rond neven-, energie- en waterstromen een terugkoppeling opgezet worden naar telers, waarmee zij op hun beurt hun concurrentiekracht kunnen verhogen. Het sluiten van dergelijke kringlopen betekent daarenboven een ‘boost’ voor de duurzaamheid van het ‘groenteverwerkend systeem’. Mogelijkheden moeten nog verder verkend worden. Er is onderzoek en technologie nodig om dit op een veilige, kosteneffectieve manier en met voldoende toegevoegde waarde realiseerbaar te maken.

Dit concept wil teeltbegeleiders, productontwikkelaars, milieucoördinatoren en telers (of telersverenigingen) en hun toeleveranciers aanspreken om samen te werken voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Deze projecten moeten leiden tot: grondstof gebaseerde procesoptimalisering, productinnovaties en/of terugstroming van producten met hoge toegevoegde waarde (bv. van nevenstroom afgeleide meststoffen) of productiefactoren (bv. water, energie, restaarde) naar de telers.

Verwachte resultaten

  • Een op grondstof gebaseerde geoptimaliseerde productie van verwerkte groenten
  • Nieuwe teelten en producten die daarop gebaseerd zijn
  • Producten en productiefactoren die ‘win-win matig’ afzet vinden of terugstromen naar de telers

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem