Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Algemene doelstellingen

De consument van vandaag wil heel wat variatie op zijn bord. Dit wakkert de belangstelling naar vergeten of nieuwe groenten aan, ook bij verwerkers. De keuzemogelijkheden zijn divers en - mits doordachte keuzes - het nutritionele potentieel een goudmijn. Kennis over de samenstelling, functionaliteit en bio-activiteit van nieuwe of vergeten groenten en hoe deze beïnvloed worden door processing is daarbij onontbeerlijk. De grote onbekende vinden we in de waarde van de neven- en reststromen die hun verwerking oplevert. Dit is trouwens een vraag die nog steeds opgaat voor de neven- en reststromen van klassiek verwerkte groenten. Zij stromen veelal door naar veevoedertoepassingen, landbouwtoepassingen (bv. organische meststoffen), de bedrijfswaterzuivering of energieopwekking (waaronder vergisting). Toch bevatten zij waardevolle componenten zoals vezels, vitaminen, antioxidanten, mineralen, natuurlijke kleurstoffen, ... Bijgevolg hebben zij het potentieel om (deels) hogere toegevoegde waarde op te leveren onder de vorm van voedingsingrediënten of, als we durven dromen, nieuwe voedingsproducten.

De diversiteit aan groenten vormt de basis van het potentieel, maar tegelijk ook de uitdaging waar de groenteverwerking voor staat. Dit concept ondersteunt de bedrijven in deze zoektocht op twee manieren. Enerzijds door nieuwe kennis te vergaren omtrent de waarde van alternatieve groenten voor de verwerking. Anderzijds door het valorisatiepotentieel van neven- en reststromen bij de verwerking van groenten verder uit te spitten en zo maximaal te kunnen benutten.

Verwachte resultaten

  • Uitbreiding van het productengamma waarbij nieuwe smaken (groenten) samengaan met nutritionele hoogwaardigheid
  • Nieuwe, van het groenteproductieproces afgeleide, hoogwaardige derivaten, voedingsingrediënten of voedingsproducten.

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem