VegIntelligence

Logo van VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem

Algemene doelstellingen

Groenteverwerkende bedrijven willen competitief kunnen blijven in een hoog concurrentiële markt met kleine marges. Een operationele optimalisering in de productielijnen en de logistieke keten vormt hierin de sleutel. Het inzetten op automatisering stond en staat er bijgevolg hoog op de agenda. De volgende fase, Industrie 4.0, dient zich aan. Hierbij vormt digitale gegevensuitwisseling de basis voor slimmere productie. Gezien de variatie aan grondstoffen, de hoge productie doorvoer en de diversiteit van het productgamma (vaak private label), vormt dit een complexe uitdaging. De uitdaging kan ook pas ten volle worden aangegaan indien de digitalisering zich ook in de groenteteelt doorzet. Data kunnen daar geleverd worden door sensoren in het veld, op landbouwmachines of via ‘remote sensing’ systemen (bv. drones en satellieten). Hun toepassingsmogelijkheden voor precisielandbouwmanagement kan kansen bieden om in ons areaal van versnipperde percelen nog efficiëntiewinst te boeken. De arbeidsintensieve groenteteelten (zoals prei en koolgewassen) zijn daar nog niet aan toe, en hebben eerst nog een automatiseringsstap nodig. Recente ontwikkelingen in robottechnologie bieden kansen om het nijpend tekort aan seizoensarbeiders p te vangen. Aan de afzetkant van de groenteverwerking worden datadeeltechnologieën (zoals blockchain) de norm voor logistieke connecties die doorlopen tot de consument. Dit levert veilige transactie transparantie en een betere traceerbaarheid op. Een ander voordeel: het levert ‘big data’ op, waarmee via data management innovaties verdere efficiëntie- en duurzaamheidswinst kan worden behaald en mogelijks nieuwe business opportuniteiten gecreëerd.

Dit concept beoogt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarbij spelers in het groente tot veggie voedselsysteem in samenwerking met technologieleveranciers en onderzoeksinstellingen de automatiserings- en digitaliseringsuitdagingen aangaan en het potentieel ervan blootleggen.

Verwachte resultaten

  • Automatisering en robotisering in arbeidsintensieve groenteteelten
  • Precisielandbouwtoepassingen in de groenteteelt
  • Digitaal getransformeerd groente-agrobusinesscomplex
  • Flexibel, efficiënt genetwerkt groenteverwerkend voedselsysteem
  • Win-winsituaties op alle niveaus in het systeem

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie