Spinazie handen

Potentieel van plant endofyten en mineralen voor de opbrengst en kwaliteit van spinazie in een veranderend klimaat

Waarom dit project?

Spinazie is een belangrijke diepvriesgroente voor de industriële verwerking en wordt regionaal geteeld in België. Elk jaar worden er geoogste partijen spinazie vernietigd wegens lichtjes overschrijden van de norm van cadmium in spinazie. Dit betekent een groot economisch verlies voor landbouwers en industrie en is een belangrijke voedselverspilling. Innovatieve oplossingen met plant-geassocieerde micro-organismen, toegevoegd via een zaadcoating of rechtstreeks op het blad, of via minerale bodemadditieven bieden de mogelijkheid om de opname van cadmium door de plant te verminderen.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Popeye is een coöperatief onderzoeksproject (type ICON) waarbij drie bedrijven samenwerken met een onderzoekspartner om een gezamenlijk doel te bereiken. Het project focust op de problematiek van cadmium in spinazie. Cadmium is een niet-essentieel sporenelement dat soms verhoogd aanwezig is in de bodem omwille van de non-ferro metaalindustrie of door het gebruik van bepaalde fosfaatmeststoffen. Cadmium kan opgenomen worden uit de bodem door sommige groentegewassen zoals spinazie. In dit project wordt onderzocht hoe plant-geassocieerde micro-organismen of mineralen de opname van cadmium door spinazie kunnen verminderen.

Hiertoe worden verschillende micro-organismen en mineralen gescreend als mogelijke oplossing voor het probleem, eerst in het labo en in potproeven in de serre. De beste kandidaten worden verder getest op het veld om zo een beter inzicht te krijgen in de techno-economische haalbaarheid als landbouwkundige oplossing. Hierbij onderzoekt UHasselt de mechanismen die micro-organismen gebruiken om voor de plant een bepaald voordelig effect te hebben, in dit geval een verminderde opname van cadmium. Deze inzichten kunnen verder gebruikt worden in het gebruik van micro-organismen als nieuwe biologische stimulantia voor een meer kwalitatieve gewasopbrengst, al dan niet in combinatie met precisielandbouw. Ook meer mechanistisch inzicht in het effect van minerale bodemadditieven op gewasopbrengst en verminderde cadmiumopname door spinazie wordt nagestreefd. Tenslotte wordt via een statistische data-analyse van verschillende velden, verschillende bodemtypes, verschillende bodemparameters en klimatologische gegevens kennis opgebouwd rond ongekende factoren die toelaten om het risicoprofiel van een perceel op cadmiumopname door spinazie beter in te schatten. De projectinzichten moeten leiden tot een geïntegreerde kosten-batenaanpak met innovatieve benaderingen die maken dat cadmium in geoogste spinaziepartijen altijd onder de norm blijft.

Projectpartners

Globachem
Ardo Holding
Logo Tielen Group
Universiteit Hasselt
Flanders' FOOD logo

Contactpersoon

Maarten Uyttebroek
innovation manager