Impact van tarwe(korrel) op de kwaliteit van het eindproduct

Algemene doelstellingen

Op basis van de biochemische eigenschappen van raszuivere tarwecultivars die gelinkt worden aan de bepaalde kwaliteitsattributen van brood- en andere bakkerijproducten kunnen de teelt- en (na)oogstpraktijken van tarwe verder geoptimaliseerd worden zodat (lokale) baktarwe met de verwachte biochemische eigenschappen kan worden verwerkt tot bloem.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe teelttechnieken en oogsttechnieken ter bevordering van de bakkwaliteit van bloem
  • Nieuwe rassen van tarwe in functie van de kwaliteit van de bakkerijproducten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van NovelBakery
Novelbakery

Potentieel en exploratie van andere gewassen

Logo van BakeryHealth
Bakeryhealth

Darmmicrobiota & processen in de darm in relatie met bakkerijproducten

Graan tot brood - alterferment
Alterferment

Potentieel en exploratie van alternatieve fermentatieprocessen

Logo van CerealData
Cerealdata

Opstellen van een beslissingsondersteunend voorspellingssysteem voor tarwe

Logo van BakeryAnalysis
BakeryAnalysis

Op zoek naar parameters om bloemkwaliteit te beoordelen

Logo van BakeryProcess
BakeryProcessEnhancement

Processing gebruiken om superieure bakkerijproducten te produceren

Logo van Agriferment
Agriferment

Gebruik van micro-organismen in de teelt van tarwe en andere gewassen