Tarwe met hand

Een kennisbasis voor de exploitatie van nieuwe tarwesoorten rijk aan arabinoxylanen doorheen de waardeketen

Waarom dit project?

Voedingsvezels spelen een belangrijke rol in een evenwichtig voedingspatroon, en graanproducten zijn algemeen gekend als een interessante en toegankelijke bron van vezels. Maar niet alle bloemsoorten bevatten evenveel voedingsvezels. De doelstelling van FIBRAXFUN is om nieuwe tarwelijnen, die een uitzonderlijk hoog voedingsdieetvezelgehalte hebben, te ontwikkelen en te karakteriseren. Bovendien worden de structuur en eigenschappen van arabinoxylan (AX) in de witte bloem uitvoerig bestudeerd met behulp van innovatieve analysetechnologieën in relatie tot hun rol tijdens de bereiding van (zuurdesem)brood. Deze inzichten vormen een vertrekpunt om op basis van witte bloem te komen tot gezonde en kwaliteitsvolle levensmiddelen zoals brood, ontbijtgranen en pasta met een hoger vezelgehalte. 

Het onderzoeksproject past volledig in de roadmap van Graan tot Bakkerijproduct van de speerpuntcluster agrifood en zal substantieel bijdragen tot verschillende concepten van de roadmap (Superwheat, Bakery analysis en Bakery process enhancement).
Bekijk ook hier alvast dit filmpje om meer te weten te komen over een deel van het project.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

FIBRAXFUN is een collectief, fundamenteel onderzoeksproject (type SBO) met als doelstelling de opbouw van een kennisplatform rond nieuwe tarwes met een uitzonderlijk hoog dieetvezelgehalte. Hierbij zullen volgende stappen ondernomen worden:

 • Het selecteren van 20 tarwelijnen met een AX-gehalte tussen 2.0 en 4.5% (op droge stof basis) afkomstig uit twee bestaande veredelingspopulaties
 • Het bepalen van de invloed van het genotype, omgevingscondities en de interactie tussen beide op het AX-gehalte in witte bloem
 • Het identificeren van nieuwe genetische AX-bronnen om nieuwe veredelingsprogramma’s op te starten
 • Ontwikkelen van nieuwe nucleaire magnetische resonantie (NMR) technieken om AX te karakteriseren
 • Het bestuderen van AX structuren en fysicochemische eigenschappen in witte bloem
 • Het bepalen van structuur-functie relaties van AX tijdens de klassieke en zuurdesem-broodbereiding

Doelgroep

Het onderzoeksthema over het potentieel van nieuwe tarwe met een hoog dieetvezelgehalte is generisch aangezien het multidisciplinaire, wetenschappelijke inzichten genereert die waardevol zijn voor de ganse graanverwerkingsindustrie, van boer tot bord. De exploitatie van nieuwe tarwelijnen met een goed nutritioneel profiel zal bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en zal de diversiteit van het Vlaamse landbouwlandschap verbeteren. 

Het voorgestelde programma zal daarnaast valorisatiemogelijkheden creëren voor B2B omgevingen zoals veredelingsbedrijven en industriële molens maar ook producenten van enzymes en dieetvezelfracties en B2C bedrijven die zowel de producten van de leveranciers als de inzichten van FIBRAXFUN kunnen gebruiken voor ontwikkeling van kwaliteitsvolle, meer vezelrijke bakkerijproducten en nieuwe veevoeders.

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van een multidisciplinair onderzoeksconsortium met complementaire expertise:

 • Het laboratorium voor levensmiddelenchemie en -biochemie van KU Leuven, onder leiding van Prof. Jan Delcour (projectcoördinator)
 • Het centrum voor oppervlaktechemie en katalyse van KU Leuven, onder leidign van Prof. Johan Martens en Dr. Eric Breynaert
 • De onderzoeksgroep Soft Matter Reologie en Technologie van KU Leuven, onder leiding van Prof. Paula Moldenaers
 • De onderzoeksgroep Industriële microbiologie en voedingstechnologie van de Vrije Universiteit Brussel, onder leiding van Prof. Luc De Vuyst
 • De onderzoeksgroep plantenteelt van de vakgroep plant en gewas van Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Geert Haesaert
 • De onderzoekscluster Crop productivity and Qualiy van Rothamsted Research (UK), onder leiding van Prof. Peter Shewry, Dr. Alison Lovegrove
 • ILVO, departement plant, onder leiding van Prof. Isabel Roldán-Ruiz.
Flanders' FOOD logo
KU Leuven
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent
ILVO
Rothamstead research logo

Contactpersoon

Timothy Lefeber
research manager