Opstellen van een beslissingsondersteunend voorspellingssysteem voor tarwe

Algemene doelstellingen

Dit concept is een stap richting doorgedreven digitalisering van geconnecteerde bedrijven in het Vlaamse systeem van de brood- en bakkerijsector. Het gedrag van tarwebloem, functionele starterculturen, ingrediënten, en procesparameters op het finale eindproduct, brood en biscuiterie, kan in de toekomst voorspeld worden aan de hand van self-learning algorithms.

Bedrijven hebben de toegang tot en sturen data naar databases en gebruiken softwareprogramma’s om de kwaliteit van het eindproduct te beschrijven en te voorspellen. De modellen beschrijven relevante kwaliteitsparameters van brood- en andere bakkerijproducten op basis van tarwebloemparameters. Hierdoor zullen industriële bakkers in staat zijn de effecten te wijten aan variaties in de tarwebloem op te vangen tijdens de productie en zo een constante kwaliteit van het eindproduct te garanderen.

Verwachte resultaten

  • Beslissingsondersteunende systemen die de bakkers en molenaars helpen bij de bepaling van de bakkwaliteit

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van NovelBakery
Novelbakery

Potentieel en exploratie van andere gewassen

Logo van BakeryHealth
Bakeryhealth

Darmmicrobiota & processen in de darm in relatie met bakkerijproducten

Graan tot brood - alterferment
Alterferment

Potentieel en exploratie van alternatieve fermentatieprocessen

Logo van BakeryAnalysis
BakeryAnalysis

Op zoek naar parameters om bloemkwaliteit te beoordelen

Logo van SuperWheat
SuperWheat

Impact van tarwe(korrel) op de kwaliteit van het eindproduct

Logo van BakeryProcess
BakeryProcessEnhancement

Processing gebruiken om superieure bakkerijproducten te produceren

Logo van Agriferment
Agriferment

Gebruik van micro-organismen in de teelt van tarwe en andere gewassen