Gebruik van micro-organismen in de teelt van tarwe en andere gewassen

Algemene doelstellingen

De onderzoeksvraag bij dit concept is of micro-organismen die gebruikt worden in het transformatieproces van bloem tot deeg een effect kunnen hebben in de teelt van tarwe of andere gewassen. En vice versa welke micro-organismen gebruikt in de teelt een rol kunnen hebben in het transformatieproces. Hierdoor zou men een ver doorgedreven clear label brood of bakkerijproduct kunnen produceren waarbij degen “spontaan” fermenteren in een industriële setting. Micro-organismen zouden de plant kunnen koloniseren waardoor deze organismen tijdens het oogsten meegenomen worden in de productieketen. Belangrijk is wel dat ook tijdens de ontwikkeling van de plant de micro-organismen een rol hebben zoals een bescherming van een gewas tegen ziektes of schimmelinfecties.

Verwachte resultaten

  • Microbiologische preparaten die ingezet kunnen worden in de teelt van gewassen en met positieve effecten op het broodbereidingsproces.

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van NovelBakery
Novelbakery

Potentieel en exploratie van andere gewassen

Logo van BakeryHealth
Bakeryhealth

Darmmicrobiota & processen in de darm in relatie met bakkerijproducten

Graan tot brood - alterferment
Alterferment

Potentieel en exploratie van alternatieve fermentatieprocessen

Logo van CerealData
Cerealdata

Opstellen van een beslissingsondersteunend voorspellingssysteem voor tarwe

Logo van BakeryAnalysis
BakeryAnalysis

Op zoek naar parameters om bloemkwaliteit te beoordelen

Logo van SuperWheat
SuperWheat

Impact van tarwe(korrel) op de kwaliteit van het eindproduct

Logo van BakeryProcess
BakeryProcessEnhancement

Processing gebruiken om superieure bakkerijproducten te produceren