tarwe graan data digitalisatie

haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct

Waarom dit project?

Vlaamse tarweverwerkers hechten veel belang aan een goede kwaliteitscontrole van de inkomende grondstoffen. Deze kwaliteit is sterk afhankelijk van fluctuaties in het klimaat en interacties tussen genotype en de omgeving.

Veelgebruikte kwaliteitsparameters, zoals valgetal of sedimentatiewaarde, helpen de impact van die fluctuaties onder controle te houden tijdens het verwerkingsproces. Toch stoten verwerkers soms op onverklaarbare productieproblemen, zelfs als de grondstof aan alle gekende parameters voldoet.  Vandaar dat arbeidsintensieve baktesten nog altijd de norm blijven op vlak van kwaliteitscontrole.

Om de bakkwaliteit van tarwe beter te kunnen voorspellen is er dus nood aan het uitgebreider delen van data over kwaliteitsparameters binnen de waardeketen.

Onderzoek en resultaten

WheatData was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO) met als doel kwaliteitsparameters in de keten van graan tot eindproduct te bundelen in een tijdelijke dataset specifiek voor brood. De informatie en data over deze parameters is namelijk wel voorhanden, maar zit versnipperd tussen bedrijven (en kennisinstellingen).

De verschillende activiteiten hebben geleid tot belangrijke bevindingen of uitdagingen:

  • Koppelingen tussen data ontbreken zowel binnen als tussen bedrijven of kennisinstellingen
  • Niveaus van gegevensopslag en -beheer verschillen sterk en maken het moeilijker om data te delen
  • Bedrijven en kennisinstellingen zijn terughoudend om gegevens te delen met concurrenten, zelfs bij het versleutelen van vertrouwelijke informatie

Ondanks de uitdagingen slaagde het WheatData consortium er toch in een tijdelijke database voor de uitvoering van de studie met succes uit te werken. Bovendien werden deze datasets onderworpen aan datamining en machine learning om de bakkwaliteit van grondstoffen beter te leren voorspellen. Hoewel uit die testen naar voren kwam dat er structuur in de data aanwezig was, bleek het aantal kwalitatieve gegevens nog te beperkt om een nauwkeurig voorspellend model op te bouwen.

Toch zijn de voordelen van data delen onmiskenbaar. Het delen en gemeenschappelijk beheren van databanken tussen sectoren vormt daarom een belangrijke stap in de overgang naar Industrie 4.0. De initiatieven rond het delen van gegevens die zowel in België (bijv. DjustConnect) als in andere landen (bijv. Proagrica) worden opgezet, bewijzen het belang van het delen van gegevens en de voordelen die het kan bieden.

Vervolgacties

De verschillende actoren in de waardeketen van tarwe kunnen profiteren van een gedeelde database met gegevens van "farm to fork". Om echter bruikbaar te zijn om in de toekomst voorspellende modellen te bouwen, moeten de bedrijven initiatief nemen om hun gegevens zorgvuldig op een gestandaardiseerde manier te verzamelen. De bedrijven uit de begeleidingsgroep erkenden bereid te zijn te investeren in datamanagement als de voordelen voor het bedrijf konden worden bewezen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van het departement Toegepaste Biowetenschappen van de Universiteit Gent (o.l.v. prof. Geert Haesaert).

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 2019, maar het rapport met de resultaten, de adviezen en de protocollen kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de projectmanagers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.