Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Algemene doelstellingen

De eiwittransitie is een maatschappelijk gedreven gegeven, zodoende is het ook belangrijk de maatschappelijke impact, naast de economische, te meten, kennen en begrijpen, en deze info mee te nemen in de acties.

Het doel is een beter inzicht te bekomen in de bredere maatschappelijke impact en complexiteit van de eiwittransitie. Hieronder vallen de beschikbaarheid van objectieve systemen om de duurzaamheid van de ketens te beoordelen, met inbegrip van het aspect nutritie, de economische aspecten die gepaard gaan met de eiwittransitie en de communicatie en samenwerking tussen ketenspelers tot aan de eindconsument, aan de hand van theoretische modellen en impactanalyses enerzijds, en validerende en communicatie-acties anderzijds.

Om de bredere context te vatten moet ook breder gekeken worden dan Vlaanderen, en is het belangrijk dat ingezet wordt op internationaal onderzoek en deelname in internationale netwerken, maar ook de vertaling naar de Vlaamse situatie mag hierbij niet uit het oog worden verloren.

Verwachte resultaten

  • Objectieve meetsystemen om duurzaamheid (inclusief nutritie) te beoordelen
  • Platformen die de keten samenbrengen, en de verschillende invalshoeken van de eiwittransitie meenemen
  • Inzicht in manieren om de consument correct en effectief te informeren

Andere concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - NovoPro
NovoPro

Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Eiwittransitie - EXPRO
EXPRO

Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - ProteinCrops
ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen

Eiwittransitie - ReUSE-IT
ReUSE-IT

Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie