Geschiedenis

Flanders’ FOOD werd opgericht in 2005, onder impuls van Fevia Vlaanderen en 20  Vlaamse voedingsbedrijven, onze stichtende leden. Dit om een antwoord te bieden op een duidelijke nood aan ondersteuning, informatie en een netwerk om beter te kunnen inzetten op wetenschappelijke en technologische innovaties.

Van meet af aan werd de focus gelegd op de initiatie van onderzoeksprojecten. Dit om nieuwe innovatie opportuniteiten te kunnen uitpluizen, nieuwe en bestaande kennis te kunnen verspreiden en bedrijven onderling en met geschikte onderzoekspartners te matchen.

Sinds 1 januari 2018 vormen we, samen met ons hele netwerk aan bedrijven en partners, de speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie. Hier vormen wij als innovatieplatform het centrale aanspreekpunt. Deze overgang ging gepaard met een vernieuwing van de strategie op een termijn van tien jaar. De essentie bleef behouden en een aantal nieuwe insteken werden toegevoegd. 4 strategische doelstellingen en vier programmalijnen voor strategisch onderzoek en innovatie werden gedefinieerd.