Communities

De DigiDenkers 

Waarom dit lerend netwerk?

In een lerend netwerk wisselen de deelnemers, vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald thema, praktijkgerichte kennis en ervaring uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten en komen zo tot nieuwe oplossingen of werkwijzen.

Klinkt goed, vind je niet? Met ons doel voor ogen om de digitalisering van de Vlaamse voedingsindustrie te versnellen willen we dit doen voor het thema 'digitalisering'.

De opbouw van dit lerend netwerk is tevens één van de concrete doelstellingen van het project DIGITRACK.

What is in it for you?

Deze manier van 'leren' kan veel voordelen bieden. Je kan hier andere mensen met affiniteit voor en kennis van digitalisering ontmoeten en in interactie gaan zodat nieuwe innovatieve ideeën ontstaan. Je kan overleggen over 'best' en 'worst' practices vanuit je eigen praktijkervaring en zo je eigen digitalisering strategie verder uitbouwen. Kortom, door deze kruisbestuiving bouw je nieuwe expertise op die bruikbaar is voor je eigen bedrijf.

De aanbieders van digitale technologie of consultancy bedrijven zullen ook aan bod komen en vanuit hun ervaring specifieke thema’s en oplossingen toelichten tijdens één van de acht sessies.

Voor wie?

Dit lerend netwerk staat open voor alle voedingsbedrijven. Affiniteit voor en kennis van de digitalisering binnen je eigen bedrijf is een must. We willen bedrijven samenbrengen die al een zekere 'digitale weg' hebben afgelegd en voor verdere stappen ondersteuning zoeken via dit lerend netwerk.

Eiwit Community

Bij de eiwittransitie zijn heel wat stakeholders betrokken: van boer tot consument, zowel de producenten en verwerkers van dierlijke producten als van (al dan niet plantaardige) alternatieven. En niet te vergeten de organisaties die de link leggen met duurzaamheid en dierenwelzijn. In de Eiwittransitie Community brengen we vertegenwoordigers vanuit de verschillende hoeken (federaties, verenigingen en onderzoeksinstellingen) samen om informatie uit te wisselen en constructief op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen.

Deze community werkt ook samen met het bedrijvenplatform The Next Food Chain, een initiatief van BBL en EVA, dat de bedrijven verenigt die willen inspelen op de eiwittransitie.

Brood en Bakkerij Community

Op initiatief van een aantal bedrijven uit de brood- en bakkerijsector heeft Flanders' FOOD in 2015 deze community opgestart en uitgebouwd. Flanders’ FOOD is hierin de facilitator, moderator en organiseert de meetings.

Doel van deze community is open innovatie en samenwerking tussen de bedrijven stimuleren, praktische problemen bespreken en aanpakken, discussiëren over lange termijn uitdagingen van de sector, kennis van de bedrijven vergroten en netwerken.

De doelgroep van deze cluster omvat:

  • Graanhandelaren
  • Bloemmolens
  • Industriële bakkerijen
  • Artisanale bakkerijen
  • Koekjesfabrikanten
  • Toeleveranciers van de bakkerijsector

Enkel leden van Flanders' FOOD, actief in één van bovenvermelde sectoren, worden uitgenodigd om lid te worden en kunnen deelnemen aan de meetings en activiteiten die in het kader van deze cluster georganiseerd worden.

1/0

"Vanuit de Flanders’ FOOD projecten met kennisinstellingen vonden enkele leden het opportuun om regelmatig samen te komen en telkens onderwerpen te bespreken waarmee we dagelijks geconfronteerd worden vanuit de bakkerijsector. De onderwerpen worden pragmatisch benaderd, in een collegiale sfeer en worden toegelicht door experten ter zake. Door deze samenkomsten ontstond er een forum waarin we kunnen netwerken, ideeën uitwisselen en discussiëren over allerhande zaken. We doen dit nu al een vijftal jaar, en kunnen gerust spreken van een succes. De hoge opkomst voor de meetings is daar het mooiste bewijs van. Een aanrader dus!"

Rudi De Schepper - Lantmännen 

Lantmännen Unibake