Strategisch comité

De Raad van Bestuur laat zich adviseren door een Strategisch Adviescomité. Het strategisch comité bestaat uit de voorzitter van Flanders’ FOOD, secretaris-generaal Fevia Vlaanderen, voorzitter Boerenbond, administrateur-generaal ILVO, onderzoeksdirecteur UGent, valorisatiedirecteur VUB en gedelegeerd bestuurder KU Leuven Research & Development. Dit comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en komt ca. twee keer per jaar samen om de strategische opties van de speerpuntcluster op vlak van onderzoek en innovatie te bespreken. De focus ligt meestal op de lange termijn onderzoeksactiviteiten van de speerpuntcluster.

Leden Strategisch Comité

Jan Vander Stichele

Chairman Lotus Bakeries

Hugo Thienpont

Vicerector Innovation & Industry Relations at Vrije Universiteit Brussel

Ignace Lemahieu

Director of Research at Ghent University

Joris Relaes

Administrator-general at Institute for Agricultural Fisheries and Food Research

Koenraad Debackere

Professor at KU Leuven

Nadia Lapage

Secretary general at Fevia Vlaanderen

Sonja De Becker

President at Boerenbond