Strategisch comité

De raad van bestuur laat zich adviseren door een strategisch adviescomité. Het strategisch comité bestaat uit de voorzitter van Flanders’ FOOD, secretaris-generaal Fevia Vlaanderen, voorzitter Boerenbond, administrateur-generaal ILVO, onderzoeksdirecteur UGent, valorisatiedirecteur VUB en gedelegeerd bestuurder KU Leuven Research & Development. Dit comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en komt ca. twee keer per jaar samen om de strategische opties van de speerpuntcluster op vlak van onderzoek en innovatie te bespreken. De focus ligt meestal op de lange termijn onderzoeksactiviteiten van de speerpuntcluster.

Members strategic committee

Jan Vander Stichele
Voorzitter Raad van Bestuur
Chairman Lotus Bakeries
Joris Relaes
Administrateur Generaal
Ignace Lemahieu
Director of Research Affairs Universiteit Gent
Professor
Member Board of Directors (Flanders Make)
Sonja De Becker
Strategisch commite
Nadia Lapage
Penningmeester Raad van Bestuur
Secretary general at FEVIA Vlaanderen
Hugo Thienpont
Director of Brussels Photonics