Partners

Om innovatie bij onze bedrijven te stimuleren en hen te ondersteunen in hun economische groei, heeft Flanders‘ FOOD ook een breed netwerk uitgebouwd van partners in zowel binnen- als buitenland. Door bruggen te bouwen tussen de voedingsindustrie en complementaire sectoren (cross-sectorale en interdisciplinaire samenwerkingen) en verschillende linken te leggen in het agrovoedingssysteem, creëren we nieuwe business opportuniteiten en verkennen we nieuwe horizonten.

Dit vereist enerzijds het uitbouwen van een vertrouwensband tussen landbouwers, voedingsindustrie en de retail, en anderzijds het samenbrengen van actoren uit verschillende sectoren, waarbij een vertrouwde omgeving gecreëerd wordt zodat wederzijds kennis kan gedeeld worden. Met een aantal van deze partners zijn we nog een stapje verder gegaan en hebben we een strategische samenwerking uitgebouwd. Hiertoe wordt door beide partijen een samenwerkingscontract ondertekend waarin de doelstellingen en aanpak van de samenwerking omschreven worden.

In het kader van deze samenwerkingen gaan wij steeds voor een win-win. Wij gaan voor duurzame samenwerkingen met de betrokkenen, gebaseerd op:

  • Betrouwbaar en integere partnerschap
  • Objectiviteit
  • Creativiteit en openheid

Partnerships

NuHCaS is een open onderzoeks- en innovatieplatform dat de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt in een Systemische benadering. NuHCaS bundelt multidisciplinair, evidence based onderzoek naar de impact van evenwichtige voeding op de gezondheid. Dit gebeurt in een genetwerkte (met andere onderzoekscentra in Vlaanderen en met buitenlandse partners) en praktijkgerichte setup (met voedingsbedrijven, toeleveranciers, zorgverstrekkers, patiëntenorganisaties en consumenten). Doel van dit platform is ook verder exploreren naar innovaties in voeding en gezondheidszorg die op langere termijn zorgen voor een verhoogde impact, zowel economisch als maatschappelijk.