InnovativeCharc

Logo van InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Algemene doelstellingen

Werk maken van de charcuterie van morgen. Op korte termijn ligt het accent op producten met een zo natuurlijk mogelijk karakter. Op lange termijn is ruimer denken, voorbij het gangbare gamma, noodzakelijk. Verder focust dit concept zich op meerwaardeontwikkeling bij charcuterieproducten door het meegeven van extra features die bovenop de intrinsieke producteigenschappen evenzeer deel kunnen uitmaken van de identiteit en waardering van een product door consument, retail en/of overheid.

Verwachte resultaten

  • Clean tot clear label charcuterieproducten
  • Charcuterieproducten buiten het gangbare gamma, inspelend op trends zoals vleesminderen en eiwittransitie
  • Charcuterieproducten die door hun extra features een concurrentieel voordeel bieden op de binnen- en/of buitenlandse markt

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord