Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord 

Algemene doelstellingen

Meer duidelijkheid scheppen over de mate waarin rood vlees en vleeswaren best geconsumeerd kunnen worden als onderdeel van een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon via een risico- en batenanalyse.

Verwachte resultaten

  • Meer wetenschappelijk gefundeerde inzichten in het effect van consumptie van rood vlees en vleeswaren op de gezondheid
  • Bijkomende kennis over de nutritionele waarde en plaats van rood vlees en vleeswaren in het voedingspatroon
  • Objectieve informatieverstrekking naar vleesverwerkers en consumenten toe over nutritionele waarde van vlees

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?