Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Algemene doelstellingen

Objectief nagaan hoe het verduurzamen van de varkensvleesketen het best kan gebeuren, volgens welke principes en met welke impact voor mens en milieu.

Verwachte resultaten

  • Kennis over duurzaamheidsprincipes en hun implementatiemogelijkheden bij bedrijven in de varkensvleesketen
  • Meetbaarheid van de impact van toegepaste duurzaamheidsprincipes op mens en milieu

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord