Van akker tot bord

Logo van AkkerTotBord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Algemene doelstellingen

Het optimaal behouden van de voedingswaarde doorheen het gehele verwerkingsproces is hier het uitgangspunt. Daarnaast wordt er ook gemikt op het verhogen van de nutritionele waarde door in te spelen op de teelt. Dit vereist bijkomende kennis over de meetmethoden om de nutriënten op te volgen (concentratie, bio-beschikbaarheid, verteerbaarheid, opname, conversies die gebeuren ter hoogte van van de verteringsreactoren namelijk (bio-)chemische conversies in mond, maag en dunne darm), over de impact van bestaande en nieuwe processing- en bewaartechnieken.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe bewaartechnieken en -processen met een positief effect op de nutritionele waarde
  • Optimalisatie van de nutritionele waarde door een betere kennis van de huidige technieken
  • Nieuwe teelttechnieken en/of rassen die een bijdrage leveren aan de positieve componenten, en de negatieve componenten verminderen

Andere concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid