De betrokken consument

Logo van BetrokkenConsument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid

Algemene doelstellingen

Dit concept focust op het uitwerken en faciliteren van de mogelijkheden (nieuwe manieren van onderzoek) om de burger te betrekken bij onderzoek en ontwikkeling en op het stimuleren van het gebruik van deze nieuwe manieren van onderzoek. Het betrekken van de consument/patiënt kan verschillende doelen hebben:

  • Gegevens verzamelen, hoofdzakelijk om onderzoek naar het concept ‘Meten is Weten’ te ondersteunen
  • Feedback krijgen tijdens New Product Development (NPD), hoofdzakelijk om onderzoek naar het concept ‘Lekker en Gezond’ te ondersteunen
  • De consument bewust te maken van de complexiteit van onderzoek en voeding, hoofdzakelijk om onderzoek naar het concept ‘De Juiste Keuze’ te ondersteunen

Verwachte resultaten

  • Beschikbaarheid van protocollen en richtlijnen die het uitvoeren van onderzoek naar de impact op de gezondheid van de mens relevant en betaalbaar maken
  • Toolboxen die de consument helpen betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe producten
  • De betrokkenheid van de consument verhogen
  • Snellere toegang tot verschillende doelgroepen die bestudeerd kunnen worden

Andere concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens