Meten is weten

Logo van MetenIsWeten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Algemene doelstellingen

Wil je de impact van voeding op de gezondheid van de mens accuraat kunnen meten? Dan zijn er een aantal tools nodig die dit bewerkstelligen. ‘Wat consumeert de mens? En wat is de invloed ervan op de gezondheid?’ zijn daarbij de cruciale vragen. Enerzijds ondersteunt dit concept het ontwikkelen van tools die bijdragen aan het monitoren van de voedselconsumptie. Anderzijds wordt er ook ingezet op het meten van gekende of nieuwe biomarkers die gelinkt zijn aan gezondheid/ziektebeeld. Deze biomarkers kunnen ook worden ingezet om de consumptie beter te meten en accuraat op te volgen. Verder behoort ook het faciliteren van datasharing om onderzoeken te optimaliseren tot de doelstellingen van dit concept. Dit zonder de privacy van de consument of patiënt te schaden.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe tools (apps, wearables) die een accurate opvolging van de gezondheid en voedingsconsumptie mogelijk maken
  • Groepen van (anonieme) proefpersonen vanop afstand opvolgen

Andere concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid