De juiste keuze

Icoon_DeJuisteKeuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Algemene doelstellingen

Hoewel heel wat mensen goed weten wat een gezond voedingspatroon is, is het nog niet evident om de juiste voedingskeuzes te maken. Gewoonten en emoties spelen immers een belangrijke rol. De consument wordt overspoeld met een massa aan communicatie; het is belangrijk om hier ook aandacht aan te besteden. In dit concept wordt onderzocht welke communicatiestrategieën geschikt zijn om een gedragswijziging naar een gezonder voedingspatroon te realiseren, toegepast op de doelgroep. Verder worden ook de mogelijkheden van nieuwe technologieën onderzocht die het mogelijk moeten maken om info op maat aan te leveren.

Verwachte resultaten

  • Inzicht in geschikte communicatiestrategieën rond boodschap, doelpubliek en impact
  • Inzicht in strategieën die aanzetten tot een gezonder voedingspatroon en een gedragswijziging stimuleren
  • Inzicht in nieuwe manieren van communiceren (apps, website, e-shop, ...)

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid