Lekker en gezond

Icoon_LekkerEnGezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Algemene doelstellingen

Een belangrijke drijfveer van bedrijven is het verbeteren van de recepturen om zo de nutritionele waarde te verbeteren. Dit kan door het verminderen van negatieve componenten (zout, verzadigde vetten, toegevoegde suiker), door het toevoegen van positieve componenten (eiwitten, vezels, micro-nutriënten) of door het vervangen van bestanddelen door gezondere alternatieven (verzadigde vetten door meervoudig onverzadigde vetten). Dit terwijl het eindresultaat nog steed lekker is en de houdbaarheid gegarandeerd blijft. Ook het stimuleren van een gezonder voedingspatroon bij consumenten (healthy snacking) past in deze visie. Input voor de recepturen kunnen komen uit de literatuur, onderzoek of vanuit richtlijnen van de de Hoge Gezondheidsraad.

Verwachte resultaten

  • Producten met een verhoogde nutritionele waarde
  • Nieuwe markt- of productideeën die aanzetten tot een gezonder voedingspatroon

Andere concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid