Geld doet plantje groeien

Disruptieve bioeconomie start-ups en spin-offs naar de top brengen

Waarom dit project?

De bio-economie is een van de grootste en meest belangrijke sectoren voor Europa. Met een opbrengstwaarde van 2,3 triljoen euro en een tewerkstelling voor meer dan 18,5 miljoen werknemers, speelt de bio-economie een enorme rol in onze maatschappij. Naaste de reikwijdte van de sector, zal de bio-economie ook een grote factor spelen op de weg naar een duurzame en circulaire wereld.

We worden vandaag geconfronteerd met problematieken zoals klimaatsverandering, armoede en voedselonzekerheid. Als maatschappij moeten we er samen naar streven om ieders basisnoden te vervullen en tegelijkertijd de planetaire grenzen te respecteren. Om dit te bereiken, zal een koolstof neutrale toekomst gebouwd moeten worden, in lijn met de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit vraagt om een volledige systeemverandering, ondersteund door een duurzame Europese bio-economie. En om deze uitdagingen een antwoord te kunnen bieden, hebben we nood aan innovatieve business modellen, nieuwe ondernemingen en een sterk groeiend ecosysteem.

In recente jaren ontwikkelde zich een ‘boom’ aan innovatieve startups en organisaties met als doel het aanpakken van maatschappelijke problematieken. Echter, het percentage van mislukte nieuwe ondernemingen is erg zorgwekkend, in het bijzonder binnen de bio-tech sector. 9 op de 10 startups faalt en de percentages liggen nog hoger voor bedrijven in ‘high-risk’ sectoren, zoals de bio-economie. Recente studies tonen aan dat er 2 hoofdoorzaken aan de basis van deze hoge ‘failure rate’ liggen, namelijk de problematiek om voldoende kapitaal op te halen en het gebrek aan een duurzaam en sluitend businessmodel.

Projectaanpak

Het BioeconomyVentures project wil hier een oplossing aan bieden. BioeconomyVentures is een Europees Horizon-2020 project met het ambitieuze doel om hét referentie platform te creëren voor de opkomende startups in de bio-economie die op zoek zijn naar financiering en ondersteuning bij het ondernemen. Zo wil het project dit platform  uitbouwen tot de belangrijkste ontmoetingsplaats voor alle actoren verbonden aan de Europese bio-economie (zowel startups en spin-offs, als experten, investeerders en gevestigde grote bedrijven).

Het project wordt gefinancierd binnen de call H2020-BBI-JTI-2020 opgezet door de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), een 3,7 biljoen euro publiek-privaat partnerschap tussen de EU en het Bio-Based Industries Consortium.

Binnen dit project willen we concreet een platform opzetten om startups en spin-offs in de bio-economie zo goed mogelijk te ondersteunen en hun slaagkansen te vergroten. Deze doelstelling wil het project bereiken aan de hand van een drievoudige aanpak:

  • Het ideale innovatie ecosysteem voor ondernemerschap binnen de bio-economie uitbouwen
  • Het eerste op maat gemaakte holistische ondersteuningsprogramma op poten zetten voor de doelgroep
  • Het kapitaliseren en onderhouden van de nodige relaties met investeerders, regionale vertegenwoordigers en spilfiguren om de positie van Europa in de disruptieve startup bio-economie te versterken

Doelgroep en resultaten

Het project richt zich in de eerste plaats tot startups, scale-ups en spin-offs uit alle sectoren die gelinkt zijn aan de bio-economie. Daarnaast zal er ook een uitgebreid onderzoek gedaan worden naar noden en drijfveren van investeerden en bedrijven. Van daaruit kunnen we een hecht ecosysteem creëren waar alle betrokken bio-economie actoren waarde uit kunnen genereren. 

Daarmee is ook het belangrijkste resultaat van het project beschreven: het ecosysteem creëren door middel van een professioneel uitgebouwd platform. Op dit platform zal informatie ter beschikking gesteld worden voor zowel de nieuwe onderneming als de investeerder. Er zullen open calls georganiseerd worden voor startups om een uniek ondersteuningsaanbod te verkrijgen en ook matchmaking events zijn deel van het project. De doelstellingen liggen hoog, maar het project wordt ondersteund door een zeer ervaring team van partners, die uitermate geschikt zijn om deze doelen in werkelijkheid om te zetten.

Projectpartners

De uitvoering van BioeconomyVentures gebeurt door een Europees consortium bestaande uit Flanders’ FOOD, Irish Bioeconomy Foundation (Coördinator), Fundacion AITIIP, Food scale hub, F6S network, Asociacion cluster FOOD+i, Bio base Europe pilot plant, Alchemia-nova GMBH en ENCO SRL.