​Onze nieuwe projecten ondersteunen de agrovoedingsindustrie van A tot Z (deel 2)​

new project

Er starten dit jaar opnieuw heel wat projecten bij Flanders’ FOOD. In dit 2de deel stellen we 7 nieuwe projecten voor op Europees en Vlaams niveau. Neem zeker ook een kijkje naar de 7 projecten van het 1ste deel.

BIOloop 2.0 

cSBO 

Team: New & Shifting Resources 

Start: 01/05/2024 

Duur: 3 jaar 

Partners
 • Universiteit Gent 
 • Antwerp Management School 
 • VITO  
 • Flanders' FOOD 
 • Vlaams Instituut voor de Logistiek - VIL 

Het BIOloop-project wil een decision support tool ontwerpen om supply chain stromen van biomassa nevenstromen te analyseren en optimaliseren via geoptimaliseerde logistiek met als doel vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden met uiteindelijk als resultaat meer hoogwaardige biogebaseerde toepassingen voor verschillende industrieën. 

Meer info: Lore.Knaepen@flandersfood.com & timothy.lefeber@flandersfood.com  

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Catalisti Logo
Flux50 combilogo
VIL logo

Biotech4Food 

I3 

Team: New & Shifting Resources 

Start: 01/11/2023 

Duur: 3 jaar 

Partners
 • Wagralim  
 • Agrotechexport 
 • ANFACO CECOPESCA 
 • Artechno 
 • BCF life sciences 
 • Clust-ER Agroalimentare 
 • CNTA (Centro nacional de technologia y seguridad alimentaria) 
 • Fenga Food Innovation 
 • Flanders' FOOD 
 • Innov'Alliance 
 • Koukakis Farm 
 • Nagrifood - agrifood cluster of Navar 
 • RCM (region of Central Macedonia) 
 • Valorial 
 • Vesale Pharma 

Het Biotech4Food-project heeft als doel investeringen en innovatie te versterken door biotechnologie te verankeren met de agrovoedingsindustrie. Biotech4Food zal kmo’s in de voedingsindustrie ondersteunen bij het opzetten en opschalen van nieuwe waardeketens. Het project richt zich op het stimuleren van investeringen voor het inzetten van innovatieve, industriële biotechoplossingen in de voedingsindustrie (fermentatie, enzymen, microbiële eiwitten; TRL6+). Er zullen tijdens de loop van het project nog 10 bedrijven als partner bijtreden. 

Meer info: Lore.Knaepen@flandersfood.com  

Co-Funded by the European Union. 

cofunded EU

B-Trust 

Horizon Europe-CSA 

Team: Business Services & Support 

Start: 01/12/23   

Duur: 30 maanden 

Partners 
 • Flanders’ FOOD 
 • VIB 
 • Alice down the rabbit hole 
 • LAMA  
 • Food+I 
 • Food & Bio Cluster Denmark 

Het project B-Trust wil de toepassing van biotech-innovaties met positieve duurzaamheidsimpact versnellen voor de voedings- en biogebaseerde industrie. B-Trust zal dit doen door het ontwikkelen van een innovatief en inclusief ‘governance model’ dat transparantie en vertrouwen bevordert bij de zogenaamde ‘quadruple helix (4H)’ actoren. Consumenten en burgers via co-creatie betrekken vormt hierbij de centrale spil.   

Meer info: laura.vantornout@flandersfood.com & emma.sidgwick@flandersfood.com & nina.kellner@flandersfood.com  

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. The European Union can't be held responsible for them. The B-TRUST project is supported by the European Union’s Horizon Europe programme under Grant Agreement No101134847. 

Logo Funded by the European Union

FutureFoodS 

Horizon Europe partnership 

Team: Resilient & Sustainable Agrifood Systems 

Start: 01/06/2024 

Duur: 10 jaar 

Partners (Vlaanderen)
 • Flanders’ FOOD 
 • ILVO 
 • VLAIO 
 • FWO 

FutureFoodS is een partnership van Horizon Europe rond duurzame voedingssystemen. Het partnership streeft naar een gezond, duurzaam, veilig en eerlijk voedingssysteem voor de toekomst. Het partnership bestaat uit 87 partners uit 29 landen. Flanders’ FOOD leidt het werkpakket rond de living labs. 

Meer info: maarten.uyttebroek@flandersfood.com  

Logo Funded by the European Union
FF combined brand small

Rethink Energy 4 Food 

COOCK+ 

Team: World Class Food Production 

Start: 1/02/2024 

Duur: 4 jaar 

Partners
 • Flanders’ FOOD  
 • Flux50  
 • Hogeschool VIVES 
 • KU Leuven 
 • UGent 
 • VITO 
 • Howest 

Het Rethink Energy 4 Food project heeft als doel de energietransitie in de Vlaamse voedingssector te versnellen. Door het onderzoeken van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiënte technologieën, zoals microgolftechnologie en geoptimaliseerde koelsystemen, streeft het project naar een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de voedselverwerking. 

Meer info: eline.stuyven@flandersfood.com & lars.roba@flandersfood.com  

Met steun van het Vlaams Klimaatfonds en VLAIO.

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Flux50 combilogo
Fevia Vlaanderen

TargetDigest 

ICON 

Team: Personalised Foods & Healthy Diets 

Start: 01/03/2024 

Duur: 4 jaar 

Partners
 • Broodnodig 
 • Flanders’ FOOD 
 • KU Leuven 
 • Metagenics 
 • ProDigest 

In TargetDigest worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van labo-simulaties van het maagdarmstelsel voor het optimaal ontwerpen van voedingssupplementen en brood voor een heel specifieke doelgroep, namelijk personen die een maag-darmverkleining hebben ondergaan.  

Meer info: ellen.fierens@flandersfood.com 

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)

Veganalog 

COOCK+ 

Team: New & Shifting Resources 

Start: 1/12/2023 

Duur: 3 jaar 

Partners
 • KU Leuven  
 • Flanders’ FOOD 
 • ILVO 

Het VegAnalog project wil kennis over ingrediënten (plantaardige eiwitten en vetten, hydrocolloïden) en productieprocessen voor kwaliteitsvolle vleesanalogen verbeteren en implementeren om deze producten aantrekkelijker te maken voor flexitariërs. De focus ligt hier op twee belangrijke kwaliteitsattributen, namelijk textuur, smaak en aroma, waarbij de textuur de smaakperceptie beïnvloedt en verantwoordelijk is voor het voedselspecifieke mondgevoel tijdens het kauwen. Het project wil bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van analoge producten zoals gehaktproducten en geëmulgeerde worst, maar ook tot de ontwikkeling van nieuwe vleesvervangende producten op lange termijn, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven wordt versterkt. 

Meer info: Lore.Knaepen@flandersfood.com  

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)