Voorbereiding op Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) met behulp van Value4Pack​

value4pack

Het internationale project Value4Pack zal bedrijven en lokale overheden helpen zich voor te bereiden op veranderingen in de EU-verpakkingswetgeving. Flanders’ FOOD heeft in dit project een ondersteunende rol om ook de Vlaamse voedingsbedrijven te betrekken en werkt hiervoor samen met partners uit 11 andere landen.

Het project Value4Pack, gecoördineerd door de Poolse cluster NATUREEF, zal bedrijven en lokale overheden ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met verpakking en verpakkingsafval wetgeving (Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)) die van kracht zal gaan in 2024. Op 18 december stemde de Raad van de Europese Unie in met de PPWR, die naar verwachting het verpakkingsafval zal inperken, de verpakkingsmarkt in de EU beter zal organiseren en de circulaire economie zal ondersteunen. De wet specificeert de eisen voor de samenstelling van verpakkingsmaterialen en stelt eisen aan de recycleerbaarheid van materialen in grote volumes. Verpakkingen die niet aan deze eisen voldoen, worden niet toegelaten op de markt. De veranderingen zijn aanzienlijk en hebben invloed op meerdere industrieën, waaronder verpakkingsfabrikanten, voedselproducenten, recyclers en lokale overheden.

value4pack team

Het Value4Pack project kan hulp bieden door bewustmaking van de komende veranderingen en uitgebreide informatie over het onderwerp beschikbaar te stellen. Het project legt zich toe op de implementatie van de circulaire economie, het ontwerpen van innovatieve verpakkingen en recycling. 
"Het doel van Value4Pack is om bedrijven en regio's voor te bereiden op het implementeren van oplossingen waarmee ze kunnen reageren op de uitdagingen van de PPWR-verordening, zoals het verplichte gehalte recyclaat in elke verpakking, de recycleerbaarheid van elke verpakking die op de markt wordt gebracht en de beschikbaarheid van infrastructuur voor het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen" - legt Jasmina Solecka, voorzitter van NATUREEF (Project Coördinator), uit.

Versterking van Regionale Verpakkingsecosystemen

In december 2023 namen tientallen Value4Pack-partners deel aan een workshop in Szczecin, Polen, om de methoden voor projectimplementatie te bespreken en te plannen. Value4Pack onderzoekt of de 29 regio's klaar zijn om de aanbevelingen van de PPWR in hun gebied toe te passen, evenals de daadwerkelijke mate van samenwerking tussen alle betrokken partijen die worden beïnvloed door de nieuwe regelgeving.
 

workshop value4pack

Projectpartners zullen workshops en bijeenkomsten organiseren met verpakkingsproducenten, afvalverwerkingsbedrijven en lokale overheden. Om aan de vereisten van PPWR te voldoen zullen er specifieke initiatieven worden voorbereid ter ondersteuning van het hele ecosysteem. Value4Pack zal ook de mogelijkheid onderzoeken om financiering voor projecten te verkrijgen uit EU-programma's. Naar verwachting zullen er in oktober 2024 10 projecten zijn opgezet die klaar zijn voor financiering en waarbij ten minste 25 bedrijven betrokken zijn. Zij zullen belangrijke schakels vormen in lokale ecosystemen van de verpakkings- en afvalverwerkingsindustrie, in overeenstemming met de nieuwe PPWR-bepalingen. Verder zal er ook een gids opgesteld worden over de uitdagingen die bij PPWR komen kijken en hoe deze aangepakt kunnen worden. 

Gefinancierd door de Europese Unie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of EISMEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Logo Funded by the European Union
partners Value4Pack