Minder suiker en beter vet - ledenprijs

Minder suiker, minder vet en/of een verbetering van de vetsamenstelling. De volksgezondheid schreeuwt erom, maar hoe geef je daar als voedingsbedrijf een antwoord op?

De voorbije decennia is het belang van voeding voor de gezondheid steeds duidelijker geworden. De steeds grotere opkomst van overgewicht en obesitas in Westerse landen en de invloed ervan op de gezondheid, introduceerde een algemene trend naar calorie vermindering en een groter wordend aanbod van ‘light producten’ in de winkelrekken.  

Dit boek kaart dan ook in eerste instantie aan hoe calorierijke elementen – suikers en vetten – in levensmiddelen kunnen verminderd worden. Maar het gaat nog een stap verder dan louter caloriereductie, en focust evenzeer op een ‘nutritionele verbetering’ van het product. Enerzijds is dat een vermindering van de gehaltes aan suiker, waarbij de voor- en nadelen van verschillende vervangers worden aangehaald, inclusief de nutritionele. Anderzijds wordt er ook gekeken naar manieren om het gehalte aan vet, en dan vooral de minder gezonde soorten vet, te verminderen en/of algemeen de vetsamenstelling te verbeteren.  

Dat het verbeteren van de nutritionele samenstelling een impact heeft op de kwaliteit en de eigenschappen van een product, heeft menig productontwikkelaar die zich op dit terrein heeft begeven al ondervonden. Daarom wordt er in het boek ook dieper ingegaan op de effecten die de reductie en vervanging van suiker en (bepaalde) vetten hebben op de producten en wat eventuele oplossingen zijn.  

Ten slotte wordt er ook aangehaald wat de wettelijke status is van suiker- en vet alternatieven, en hoe producten met een verminderd suiker- of vetgehalte, of een verbeterde nutritionele samenstelling mogen geëtiketteerd worden, en of er eventueel bepaalde claims mogen gemaakt worden.