Digitaal puzzel

Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

Waarom dit project?

Vandaag de dag worden Vlaamse voedingsbedrijven met diverse uitdagingen geconfronteerd: toenemende kwaliteitseisen, een grotere productvariëteit en nood aan verhoogde flexibiliteit, een constante druk op kosten en levertermijnen, hoge loonkosten en moeilijkheden bij het vinden (en behouden) van gespecialiseerd personeel. Om als voedingsbedrijf competitief te kunnen zijn, zowel in een lokale als internationale context, is productkwaliteit cruciaal. Sensoren kunnen daarbij heel wat ondersteuning bieden om snel, accuraat en efficiënt processen en producten te controleren.

Ze worden dan ook steeds meer ingezet voor het ‘in de gaten houden’ van tal van parameters.  Van een éénvoudige temperatuur- of debietmeting tot camerasystemen die fouten in producten kunnen zien die aan een rotvaart op een lopende band voorbijsnellen. Het op punt stellen van de werking van een dergelijke hoogtechnologische sensor in een productielijn voor voeding is echter geen eenvoudige opdracht. Er is daarom nood aan concrete richtlijnen en het opstellen van methodes voor deze ‘sensorintegratie’. Zowel het voor- als natraject is belangrijk om in kaart te brengen zodat je een optimaal werkende sensor krijgt die de nodige meerwaarde biedt. Inzicht krijgen in de inbedding van sensoren zal de kloof tussen voedingsproducenten en technologieleveranciers verkleinen en zo kan de Vlaamse voedingsindustrie en haar technologieleveranciers het potentieel van bestaande en innovatieve sensortechnologieën ten volle benutten.

Onderzoek en resultaten

SENSINFOOD was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO) in samenwerking met Sirris met als doel inzicht te verkrijgen in het voor- en natraject van de sensorintegratie. 

Kwaliteitscontrole door de integratie van sensoren in de productiesystemen is voor voedingsbedrijven een belangrijke stap in de transitie naar industrie 4.0 en zo kunnen ze hun groei en export versterken. Zowel voedingsbedrijven als hun leveranciers van productietechnologie zullen dankzij dit project de uitdagingen en risico's beter kunnen inschatten.

Bedrijven kwamen dankzij dit project meer te weten over geavanceerde sensoren, hoe ze te integreren in de bestaande processen en met elkaar te koppelen. Daarbij kwam ook duidelijk naar voor waar de belangrijkste knelpunten zitten. Zo blijken de complexiteit van dergelijke projecten en de technologische communicatie tussen verschillende systemen twee cruciale aspecten te zijn.

In het project werd ook een stappenplan uitgetekend om het sensorintegratie project van een bedrijf beter in kaart te brengen en bijhorende risico’s te beperken. Door een stapsgewijze aanpak te creëren, wordt de complexiteit van het project verminderd en kunnen bedrijven hier sneller en overzichtelijker mee aan de slag.

Lees meer over de bevindingen in dit artikel

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds november 2020, maar het rapport met de resultaten, de adviezen en het stappenplan kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van Sirris onder leiding van Tania Drissen.

Logo sirris