catalyse, tandwielen, handen

Het CATALYSE-project creëert een netwerk van voedselveiligheidsactoren om kennis en innovaties te verspreiden over de volledige waardeketen. Dit netwerk bevordert samenwerking en kennisdeling, en wil de kloof dichten tussen vernieuwers, praktijkmensen, eindgebruikers en regelgevers.

Waarom dit project?

Voedselveiligheid is een cruciaal aspect van de voedingssector, omdat het essentieel is om ervoor te zorgen dat onze voeding vrij is van schadelijke stoffen en ziekteverwekkende bacteriën. Volgens de WHO veroorzaakt verontreinigde voeding jaarlijks 600 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten en 420.000 sterfgevallen.

Europa is al vele jaren wereldwijd leider op het gebied van voedselveiligheidsnormen en blijft zich inzetten om de hoogste niveaus van voedselveiligheid te handhaven in alle lidstaten en om voortdurend voedselveiligheidsmaatregelen te verbeteren via onderzoek en innovatie. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft enorme vooruitgang geboekt, maar er zijn factoren die kennisdeling tussen actoren in het voedselsysteem belemmeren en daarmee innovatie in voedselveiligheid verhinderen. Het overwinnen van deze belemmeringen vereist een gezamenlijke en interdisciplinaire inspanning waarbij industrie, regelgevers en onderzoekers samenwerken om voedselveiligheidsprioriteiten te bespreken en te identificeren. Verder is het cruciaal om innovatieve oplossingen om te zetten zodat ze reëel toepasbaar zijn en daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van de veerkracht van voedingsbedrijven.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Binnen het CATALYSE project zullen kanalen gecreëerd worden om kennis- en innovatie-ecosystemen met elkaar te verbinden en alle belanghebbende te koppelen. Deze links zullen de creatie van gezamenlijke, op maat gemaakte oplossingen stimuleren die voor alle betrokken partijen voordelig zijn.

Hiervoor zijn volgende activiteiten opgenomen:

 • Opzetten van een database die kennis en praktijken m.b.t. voedselveiligheid verzamelt, vertaalt en verspreidt naar relevante actoren in het voedselsysteem
 • Oprichten van Communities of Practice om samenwerking en kennisdeling tussen actoren in het voedselsysteem te bevorderen, met als doel de adoptie en opschaling van innovatieve praktijken en technologieën te versnellen
 • Verzorgen van opleidingen voor vakmensen en eindgebruikers aangaande de nieuwste praktijken op het gebied van voedselveiligheid.
 • Ondersteunen van start-ups en kmo’s die veelbelovende innovaties op het gebied van voedselveiligheid ontwikkelen met aandacht voor traditionele en lokale voedingsproducenten.
 • Aanmoedigen van beleidmakers om innovaties te steunen via opleiding en voorlichting.
 • Evalueren van de impact van innovatie op het voedselsysteem en identificeren van gebieden voor verdere ontwikkeling.

Doelgroep

Het project richt zicht tot alle actoren van de voedingsketen van vernieuwers, praktijkmensen, eindgebruikers tot regelgevers.

Projectpartners

Het project wordt gecoördineerd door Universita Cattolica Del Sacro Cuore (IT). De andere partners zijn:

 • Universidade Catolica Portuguesa (PT)
 • International Life Sciences Institute European (BE)
 • Wageningen University (NL)
 • Nofima AS (NO)
 • Stichting EFFoST (NL)
 • Federacion Espanola De Industrias De La Alimentacion Y Bebidas (ES)
 • Syreon Kutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag (HU)
 • Ruokavirasto (FI)
 • Slovenska Polnohospodarska Univerzita V Nitre (SK)
 • Association Nationale Des Industries Alimentaire (FR)
 • FoodDrinkEurope AISBL (BE)
 • Flanders’ FOOD (BE)
 • Agence Nationale De La Sécurité Sanitaire De l’Alimentation De l’Environnement Et Du Travail (FR)
 • Public Organization Association Of Cheesemongers And Cheese Somme (UA)

Flanders’ FOOD heeft binnen het project een ondersteunende rol om de brug te slaan tussen aanbieders van oplossingen en eindgebruikers.

Contactpersoon

Ines Colle
Ines Colle
innovation manager