Labo test scan

Een proactieve beheersing van de voedselveiligheid in de voedingsindustrie

Waarom dit project?

Belgische voeding staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, ook naar voedselveiligheid toe. Maar voedselveiligheid is een item waar blijvend aan moet gewerkt worden. Door de proactieve en preventieve benadering in voedselveiligheid centraal te plaatsen via een grondige validatie van productieapparatuur en de verankering van een voedselveiligheidscultuur in het DNA van de hele organisatie, en dus in de geesten van alle medewerkers, zal de Belgische voedingsindustrie weer een duidelijke voorsprong nemen op de (buitenlandse) concurrentie.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Q-DNA is een driejarig collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel doel om de voedselveiligheidsstatus van voedingsbedrijven significant te verhogen door in te zetten op 2 complementaire pijlers, nl. technologie en arbeidsorganisatie.

Het project zal hiervoor state-of-the-art tools en methodes ontwikkelen die een voedingsbedrijf kan implementeren:

  • Pijler 1: procesvalidatiemethodes om te kunnen garanderen dat het werkelijke productieproces en het gebruikte productieapparaat voldoende voedselveiligheidsrisico’s reduceert en het bedrijf veilige en kwaliteitsvolle voeding produceert (process validation)
  • Pijler 2: managementtools om een positieve voedselveiligheidscultuur doorheen alle lagen en afdelingen van het bedrijf te creëren (food safety culture)

Concreet komt dit neer op:

  • Het verder uitbouwen van de collectie van veilig inzetbare surrogaatstammen voor validatie van microbiële inactivatie door industriële productieprocessen (3 generieke case studies).
  • De ontwikkeling en validatie van tools en methodologieën in de praktijk om een sterke voedselveiligheidscultuur in de Vlaamse voedingsindustrie te introduceren en te implementeren (4 generieke case studies).
  • Verspreiding van de opgedane kennis naar de voedingsbedrijven, met oog op versnelde implementatie door de doelgroep.

De onderzoekers zullen hiervoor vertalend onderzoek uitvoeren en vervolgens zal Flanders’ FOOD deze kennis breed verspreiden. Beide aspecten staan nog haast volledig in hun kinderschoenen in de Vlaamse voedingsindustrie.

Doelgroep

Het project richt zich naar alle Vlaamse voedingsbedrijven. Met de tools die in het project ontwikkeld worden, inclusief de beschikbare surrogaatstammen, zullen bedrijven de menselijke factor op organisatie-niveau ten volle kunnen benutten in de garantie van kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid van de producten.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van Universiteit Gent (o.l.v. prof. Frank Devlieghere, prof. Liesbeth Jaxcsens en prof. Peter Vlerick), met begeleiding van Fevia en Alimento. 

Het team bouwt hierbij verder op kennis uit twee recente doctoraten aan de Universiteit Gent, over respectievelijk een nieuwe vorm van procesvalidatie en het creëren van een voedselveiligheidscultuur.

Universiteit Gent
Fevia
alimento logo
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven? Je kan dan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD, Fevia en/of Wagralim, ten minste gedurende de looptijd van het project (van 1/4/2021 tot 31/3/2024).

Om de implementatie te vergemakkelijken voorziet het projectconsortium ook een interactief activiteitenprogramma met verschillende niveaus van participatie.

Wil je bedrijf een testcase (casestudie) zijn in het onderzoek? Laat het ons dan weten. Of kom gewoon naar de vele opleidingen en studiedagen van het project!

Contactpersoon

Timothy Lefeber
research manager