Labo test scan

Proactive food safety control for the food industry

Why this project?

Belgian food is known for its quality and reliability, including where food safety is concerned. However, food safety is an issue that continuously needs upgrading. By prioritising proactivity and prevention in food safety through thorough validation of production equipment and by embedding food safety culture in the entire organisation’s ethos and, consequently, in employee thinking, the Belgian food industry is bound to retake the lead vis-à-vis the (foreign) competition.

Research approach and expected results

Q-DNA is a three-year collective research, development, and dissemination project (COOCK type) that aims to boost food company food safety levels by focusing on two complementary pillars: technology and labour organisation.

To this end, the project will develop state-of-the-art tools and methods for food companies to implement, including:

 • Pillar 1: process validation methods that guarantee that food safety hazards are reduced throughout the production process and the production equipment used, which allows the company to produce safe, high-quality food (process validation).
 • Pillar 2: management tools that contribute to a positive food safety culture at every level and in every department of the company (food safety culture).

Specifically, that means:

 • continued development of the collection of safe surrogate strains for validation of microbial inactivation by industrial production processes (3 generic case studies)
 • the development and validation of tools and methodologies in practice to introduce and implement a robust food safety culture in the Flemish food industry (4 generic case studies)
 • distribution of newly acquired expertise to the food companies in the hopes that it will catch on quickly with the target group

To that end, researchers will convert their research into pragmatic tools for the industry, which Flanders’ FOOD will then distribute more broadly. In the Flemish food industry, both issues are still very much in their infancy.

Target group

This project targets all Flemish food companies. The tools developed by the project, including the surrogate strains available, will enable companies to fully capitalise on the human factor at the organisational level and guarantee product quality, hygiene and food safety.

Project partners

Flanders’ FOOD manages and coordinates the project. Ghent University (under the supervision of Dr Frank Devlieghere, Dr Liesbeth Jaxcsens, and Dr Peter Vlerick) is responsible for the implementation, supported by Fevia and Alimento. 

To that end, the team will be expanding the knowledge recently gained from two Ghent University dissertations; one deals with a new type of process validation, while the other addresses the creation of a food safety culture.

Onderzoeksaanpak en resultaten

Q-DNA was een driejarig collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel om de voedselveiligheidsstatus van voedingsbedrijven significant te verhogen door in te zetten op 2 complementaire pijlers, nl. technologie en arbeidsorganisatie.

Het project ontwikkelde hiervoor state-of-the-art tools en methodes die een voedingsbedrijf kan implementeren:

Pijler 1: procesvalidatiemethodes om te kunnen garanderen dat het werkelijke productieproces en het gebruikte productieapparaat voldoende voedselveiligheidsrisico’s reduceert en het bedrijf veilige en kwaliteitsvolle voeding produceert (process validation).

 • Concreet werd een collectie veilig inzetbare surrogaatstammen uitgebouwd voor de validatie van microbiële inactivatie door industriële productieprocessen.
 • Een nieuw protocol voor challenge tests met surrogaatstammen werd ontwikkeld en industrieel toegepast in 3 generieke case studies (pasteurisatie, warm afvulproces en bakken van koekjes).

Pijler 2: managementtools om een positieve voedselveiligheidscultuur doorheen alle lagen en afdelingen van het bedrijf te creëren (food safety culture)

 • Een roadmap (stappenplan) werd opgesteld en doorlopen bij 4 testbedrijven met als doel een meer mature voedselveiligheidsculltuur te bereiken.
 • Hiervoor werd een assessment protocol ontwikkeld waarbij in totaal 6 diagnostische meetprotocollen werden gebundeld in een “mixed-method assessment”. Dit assessment stelt bedrijven in staat de maturiteit van hun voedselveiligheidscultuur te meten en te evalueren.
 • Vervolgens kunnen de werkpunten blootgelegd worden via een gap analysemethode.
 • Door het implementeren van een interventie uit de interventietoolbox kan een bedrijf zijn voedselveiligheidscultuur verbeteren.

Dit vonden de bedrijven ervan:

Accept marketing-cookies to display this content.

Cookie settings
1/0

Als tip voor andere bedrijven in de voedingsindustrie zouden wij willen meegeven: Zorg ervoor dat je het managementteam, vooral de CEO, er vanaf het begin bij betrekt. Zij zijn essentieel om Food Safety en kwaliteit op de radar te zetten en dat zo te houden.

Olivier Galard – Group Quality Health & Safety Director – Greenyard

Dankzij het Q-DNA project is het Food Safety Culture gegeven voor ons minder vaag geworden. Dankzij de gap analyse en de daaropvolgende interventies hebben we concrete tools in handen om Food Safety Culture meetbaar te maken en te kunnen verbeteren binnen onze organisatie. 

Karlien D’huys – Quality Manager – Deliva

Bij gedragswijziging zijn soft skills en communicatie erg belangrijk. Maar dat is niet altijd even rechtlijnig. Met de gap analyse kan je deze elementen meten en zo een zicht krijgen waar je moet starten. Het Food Safety leerpad laat toe om op lange termijn de cultuur te veranderen en deze te meten.

Koen Liekens – Bedrijfsleider – Altoni Kelderman

Toegang tot de projectresultaten

Het project liep van 1 april 2021 tot 31 maart 2024.

De nieuwe methodologie om industriële hitte processen te valideren m.b.v. surrogaatstammen werd opgenomen in de dienstverlening van Universiteit Gent. Ontdek in dit filmpje hoe het werkt!

Accept marketing-cookies to display this content.

Cookie settings

Met betrekking tot het luik “food safety culture” zijn er twee online tools beschikbaar:

De resultaten kunnen bovendien na het nemen van een licentie bij Universiteit Gent commercieel vermarkt worden.

Doelgroep

De resultaten van het project richten zich naar alle Vlaamse voedingsbedrijven. Met de tools die in het project ontwikkeld werden, inclusief de beschikbare surrogaatstammen, kunnen bedrijven de menselijke factor op organisatie-niveau ten volle benutten in de garantie van kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid van de producten.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van Universiteit Gent (o.l.v. prof. Frank Devlieghere, prof. Liesbeth Jaxcsens en prof. Peter Vlerick), met begeleiding van Fevia en Alimento. 

Het team bouwde hierbij verder op kennis uit twee recente doctoraten aan de Universiteit Gent, over respectievelijk een nieuwe vorm van procesvalidatie en het creëren van een voedselveiligheidscultuur.

Universiteit Gent
Fevia
alimento logo
Flanders' FOOD logo

Contactpersonen

 • Voor algemene vragen over het project kan u terecht bij Ines Colle van Flanders’ FOOD. Ines.colle@flandersfood.com
 • Voor de dienstverlening m.b.t. procesvalidatie kan u contact nemen met Frank Devlieghere van UGent. Frank.Devlieghere@UGent.be
 • Bij interesse om een gelicentieerd partner te worden m.b.t voedselveiligheidscultuur kan u contact nemen met Liesbeth Jacxsens van UGent. Liesbeth.Jacxsens@UGent.be
Labo test scan

Aan tafel met Prof. Frank Devlieghere

Validatie industriële hitte-inactivatieprocessen

​​Validatie van industriële hitte-inactivatieprocessen: nu met behulp van surrogaatstammen​

Labo test scan

Aan tafel met Prof. Liesbeth Jacxsens - “We willen voedselveiligheidscultuur inbedden in het DNA van het bedrijf”

Labo test scan

Hoe zelf voedselveiligheidsklimaat meten in je voedingsbedrijf?

Bacteriën in biofilm

Voedselveiligheid van plantgebaseerde kant-en-klaarmaaltijden waarborgen