Food Pilot

De implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen

Waarom dit project? 

Sinds 2009 baten Flanders’ FOOD en ILVO samen de Food Pilot (https://www.foodpilot.be) uit, een applicatie-en analysecentrum te Melle, waar agrovoedingsbedrijven hun producten en processen verbeteren en tal van demo’s rond innovatieve technologieën gehouden worden. 

Dit project spitst zich toe op de uitbreiding van de Food Pilot als een ‘living lab’ in de voedingsindustrie om de implementatie van slimme technologie te versnellen.  Een ‘living lab’ of ’proeftuin’ vormt namelijk de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden door proeven en demonstraties.

Bijkomend heeft het living lab ook als doel om innovatieve ontwikkelingen uit andere sectoren te demonstreren aan de agro-voedingsbedrijven om zo de transformatie naar een agro-voedingsindustrie 4.0 te realiseren. 

Projectaanpak en resultaten

Deze proeftuin behoort tot de reeks van INDUSTRIE 4.0 experimenteerplekken die met de steun van de Vlaamse overheid werden gerealiseerd (https://www.industrie40vlaanderen.be/). 

Met deze proeftuinindustrie 4.0 willen we in de eerste plaats de voedingsbedrijven van alle groottes – van KMO tot grote onderneming – sensibiliseren over bestaande en opkomende technologieën en data management. Als ontmoetingsplaats is het living lab ook perfect geschikt voor matching van de noden en vereisten van agro-voedingsbedrijven aan de technologieontwikkelaars, integratoren, machinebouwers en softwareproviders.  Daarnaast biedt dit project: 

  • Testfaciliteiten voor zowel agro-voedingsbedrijven als technologieontwikkelaars, individueel of in groep 
  • Demonstraties van in-house technologieën en van technologie die tijdelijk ter beschikking wordt gesteld door de technologieontwikkelaars 
  • Opleiding en training van werknemers in nieuwe competentie en combinaties van expertises die nodig zijn in de moderne agro-voedingsfabriek 
  • Implementatie van nieuwe technologieën aan de hand van piloottesten  

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van het ILVO, eenheid technologie en voeding. 
 

Flanders' FOOD logo
ILVO