Met steun van:

Europese Unie
Smartphone wine bread

Slimme sensor systemen voor voedselveiligheid, kwaliteitscontrole en efficiënte processing in de voedingsindustrie.

Waarom dit project?

‘Industrie 4.0’ betekent met behulp van de modernste technologie je productie efficiënter maken en een vlotte kwaliteitscontrole en opvolging van de voedselveiligheid garanderen. Een effectieve traceerbaarheid is primordiaal en hier kunnen slimme systemen ook het verschil maken. Via een Europese samenwerking met 16 partners uit zowel de voedings- als de technologiesector – biedt het  Europese S3FOOD project, onder coördinatie van  Flanders’ FOOD - rechtstreekse toegang tot nieuwe technologieën. Daarbij focussen we op connectiviteit van sensoren en machines, efficiënte datacollectie en -analyse om zo de productie en kwaliteitsborging verder te optimaliseren. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten 

S3FOOD is een onderzoeks- en innovatie-ondersteunend Europees project onder Horizon 2020 (Innosup) dat  specifiek gericht is op KMO bedrijven uit de voedingsverwerkende industrie, technologie-aanbieders en aanbieders van digitale oplossingen. 

In dit project wordt 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun aan Europese KMO’s via project vouchers, in te zetten als reisbudget om deel te nemen aan de studiebezoeken en matchmaking events (travel vouchers) of om haalbaarheidsstudies, validatieonderzoek en implementatiestudies, etc. naar de toepassing van slimme systemen in het bedrijf (innovation vouchers). 

Bovendien wordt binnen S3FOOD een netwerk van living labs opgezet waardoor voedingsbedrijven toegang krijgen tot de beschikbare expertise in de partnerregio’s en ook daar nieuwe technologieën kunnen uittesten. 

Via de activiteiten georganiseerd door S3FOOD krijgen bedrijven toegang tot heel wat informatie en inspiratie uit binnen- en buitenland, kunnen nieuwe contacten gelegd worden en wordt financiële ondersteuning geboden. Dit kan dan weer resulteren in het zetten van concrete stappen richting digitalisering van voedingsbedrijven. 

Het project streeft ernaar om meer dan 2000 KMOs te bereiken en te laten deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. 75 Europese KMOs worden via de vouchers financieel ondersteund bij het uitvoeren van hun digitaliseringsplannen. 

Dit moet leiden tot een toename van 30% in turn over bij de deelnemende bedrijven en een creatie van 1000 werkplekken tegen 2025.

website S3FOOD

1/0

“Het is dankzij het feit dat Flanders’ FOOD ook inzet op dergelijke projecten dat we nu konden inzetten op deep learning. Anders zou dit veel later gebeurd zijn, want je moet natuurlijk wel expertise hierover vinden, en S3FOOD zorgde ervoor dat we die externe expertise via Sirris nu al hebben kunnen binnenhalen voor gebruik in toekomstige ontwikkelingen. Dat geldt trouwens ook voor huidige projecten, dat kunnen we als kmo ook niet zomaar aan.”

Piet Rommelaere

Marelec

“Zonder de hulp van S3FOOD zouden de digitaal aangestuurde ovens er ook wel van gekomen zijn, maar het zou nooit zo’n vaart hebben gelopen als nu, en de slimme camera’s gingen allicht bij een wild idee gebleven zijn. De financiële ondersteuning heeft daarbij ook wel een flinke duw in de rug gegeven.”

Leo Borms

La Confiance

Projectpartners

In Vlaanderen is naast Flanders' FOOD, de coördinator van dit project, ook DSP -Valley partner. Wallonië wordt vertegenwoordigd door Wagralim.  

Flanders' FOOD logo
DSP Valley logo
Wagralim logo
H2020

Contactpersoon

Veerle De Graef
program manager