Van data naar bruikbare informatie - Geautomatiseerde, geconnecteerde processen 

Algemene doelstellingen

Meten is weten, maar meten is geen garantie op succes. Je moet immers relevante informatie capteren en extraheren. De eerste stap is het verzamelen van alle bruikbare data. Dit kan binnen één bedrijf, maar net zo goed over verschillende schakels van de keten. Relevante info kan vervolgens ingezet worden om processen bij te sturen, te verbeteren of preventief in te grijpen voor er zich problemen voordoen. Zo ga je van een reactieve naar een proactieve aanpak, waarbij bijsturingen gebeuren zonder tussenkomst van een operator.

Verwachte resultaten

  • Bedrijven bundelen de data op één gecentraliseerd en toegankelijk platform
  • Bedrijven zijn in staat snel en efficiënt te produceren, zonder veel uitval en met een optimale kwaliteit
  • Door gebruik van tools als de Digital Journey Tracker, kunnen doelgerichte stappen richting digitale transformatie gezet worden
  • Via machine learning en artificiële intelligentie worden verbanden en trends blootgelegd
  • Processen worden automatisch aangepast aan de hand van data

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Smart
Smart

Meten is weten op alle vlakken: de kwaliteit van de grondstoffen, de invloed van de machines, ... het heeft allemaal impact op het eindresultaat

Logo van Cicular
Circular

Optimaal gebruik van grondstoffen en valorisatie van nevenstromen 

Logo van Human
Human

De fabriek van de toekomst omvat een flexibele organisatie, waarin medewerkers optimaal worden ingezet met oog voor hun welzijn