De fabriek van de toekomst omvat een flexibele organisatie, waarin medewerkers optimaal worden ingezet met oog voor hun welzijn

Algemene doelstellingen

De huidige maatschappij brengt heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van arbeidsorganisatie. Een groeiende export, voortdurende innovaties en snel wisselende omstandigheden zijn volstrekt normaal geworden.Tel daar nog eens de digitalisering bij, en je beseft dat mensen op de werkvloer met steeds meer impulsen moeten kunnen omgaan. Welke concrete gevolgen heeft de digitalisering voor de kortgeschoolde profielen, welke competenties zijn er nodig op de vloer en welke bij de leidinggevenden? Het zijn maar twee prangende vragen die een leidinggevende binnen een onderneming zich de dag van vandaag stelt.

Verwachte resultaten

  • Bedrijven gaan aan de slag met nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en via lerende netwerken worden inzichten en ervaringen gedeeld
  • Werknemers gaan autonomer te werk bij het organiseren en uitvoeren van taken
  • Digitale hulpmiddelen zorgen voor de nodige ondersteuning
  • Bedrijven zijn zich bewust van de impact van de digitalisering op de nodige competenties bij hun medewerkers en spelen hierop in
  • Werkbaar werk: aangepaste arbeidsomstandigheden om iedereen langer en met ‘goesting’ aan de slag te houden

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Smart
Smart

Meten is weten op alle vlakken: de kwaliteit van de grondstoffen, de invloed van de machines, ... het heeft allemaal impact op het eindresultaat

Logo van Digital
Digital

Van data naar bruikbare informatie - Geautomatiseerde, geconnecteerde processen 

Logo van Cicular
Circular

Optimaal gebruik van grondstoffen en valorisatie van nevenstromen