projectbeeld WIDE

Met dit WIDE (Workplace Innovation in a Digital Environment) project spelen we in op de noodzaak naar begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de impact die deze digitale transformatie heeft op de bedrijfscultuur en hoe het werk georganiseerd wordt.

Waarom dit project?

Productiebedrijven in Vlaanderen worden zonder uitzondering allen geconfronteerd met de nood aan digitalisering om competitief te kunnen blijven op lokaal en internationaal niveau. De industrie 4.0 proeftuinen dragen via hun specifieke werking bij aan het faciliteren en versnellen van deze transformatie door innovatieve technologieën dichter bij de bedrijven te brengen. De digitale transformatie is echter niet louter een technologisch investeringstraject, maar gaat hand in hand met een skills revolutie: organisaties transformeren door technologie en de vaardigheden die nodig zijn veranderen snel. Er is ook een ingrijpende impact van digitalisering op de werkvloer, waarbij vele bestaande verhoudingen en manieren van (samen)werken in een bedrijf wijzigen. Met name de relatie tussen operatoren en hun huidige leidinggevenden wordt anders, maar ook de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (planning, onderhoud, kwaliteit, HR, ...) kunnen aanzienlijk wijzigen. Dit is zeker het geval als de autonomie van de processen tot op het niveau van de machines zelf wordt gelegd.

Onderzoeksaanpak en resultaten 

​​In dit project werden begeleidingstrajecten uitgewerkt voor bedrijven uit de textiel-, hout- en voedingssector. Door middel van individuele en collectieve sessies werd er onderzocht in welke mate een innovatieve arbeidsorganisatie een rol speelt bij de impact die digitale transformatie heeft op de bedrijfscultuur en hoe het werk wordt georganiseerd. In deze sessies werden ze begeleid door organisatieadviseurs van Workitects. In voorgaande projecten (WIFI2020 en Operator 4.0) werd expertise in de voedingsindustrie rond dit thema opgebouwd en via dit project vertaald naar andere sectoren. Generieke inzichten en de verhalen van de begeleide bedrijven kan je op de volgende pagina terugvinden: Mensgericht digitaliseren | Workitects ​  

Toegang tot de projectresultaten

​​Het project liep van 1 november 2021 tot 30 oktober 2023. De resultaten kan je raadplegen op de site: Mensgericht digitaliseren | Workitects. Voor meer info kan je contact opnemen met de projectbeheerder.​ 

Doelgroep

De resultaten van het project zijn geschikt voor bedrijfsleiders en zaakvoerders, maar ook HR- en productiemanagers die hun mensen willen meekrijgen in de digitale transformatie. De resultaten zijn relevant voor diverse sectoren (waaronder de textiel-, hout- en voedingssector).

Projectpartners

Flanders' FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • Alimento
  • Cobot
  • ILVO
  • Sirris
  • Woodwize
  • Workitects
Flanders' FOOD logo
alimento logo
Logo Cobot
ILVO
Logo sirris
Logo Woodwize
Logo workitects

Contactpersoon

Lars Roba
innovation manager
ESF + EU + AI Vlaanderen