Virtual reality bril

Augmented en mixed reality support voor laboranten, operatoren en onderhoudstechnici

Waarom dit project?

 Op de dag van vandaag is er een toenemende vraag naar steeds complexer wordende gepersonaliseerde producten, waardoor ook het productieproces ingewikkelder wordt. In de voedingsindustrie zijn er nog veel manuele handelingen en door de complexere processen worden werknemers geconfronteerd met steeds groter wordende hoeveelheden informatie. Om die informatie te kunnen bevatten moeten werknemers vaak terugvallen op papieren documentatie en taakbeschrijvingen. Zo kan bijvoorbeeld een onderhoudstechnicus door de toenemende complexiteit en variabiliteit onmogelijk de gedetailleerde kennis over alle machines in een fabriek onderhouden. Deze informatie is dan ook (vaak) enkel ter beschikking in papieren documenten, waardoor opleiden van nieuwe werknemers tijdsintensief is. 

In de maakindustrie heeft men voor assemblage operatoren aan de hand van digitale werkinstructies op schermen of tablets al ondervonden dat dit kan leiden tot efficiëntiewinsten tot 20%, kortere opleidingstijden en tot de helft minder fouten. Deze oplossingen zijn wel minder geschikt in productieomgevingen waarbij onderbrekingen niet mogelijk zijn en waar de operator zijn focus op de uitvoering moet houden. 

Een oplossing hiervoor is de recente ontwikkeling in de beschikbare hardware en software voor de verwezenlijking van Augmented en Mixed Reality (AR en MR) toepassingen. Doordat de instructies zich op dezelfde plek bevinden als de handeling, moet een operator zijn focus niet verleggen en kan deze technologie in een productieproces gebruikt worden. 

Onderzoeksaanpak 

Met de proeftuin AR/MR willen we een raamwerk creëren om Augmented en Mixed Reality (AR/MR) toe te passen voor een grote verscheidenheid aan productie- en labo gerelateerde taken. 

Concreet willen we dit doel bereiken door: 

 • De uitvoering van een marktanalyse & -onderzoek om zo de mogelijkheden van AR/MR systemen weer te geven en de instap naar deze technologie laagdrempelig te maken. 
 • Het opzetten van drie demonstratoren voor de biotechnologie/farma, maak- en voedingsindustrie. Hierin zal er rekening worden gehouden met werkveld-specifieke vereisten van de industrie. 
 • Bekendmaking van de proeftuin en verspreiding van de inzichten naar bedrijven. Zo zullen er adviezen, begeleiding en opleiding voor implementatie verzorgd worden. 
 • Het opzetten van een loketfunctie die verantwoordelijk is voor de vertaalslag tussen de vragen en vereisten van het werkveld en de kennis bij de technische partners. 

Doelgroep en verwachte resultaten 

De proeftuin richt zich op verschillende sectoren in Vlaanderen die een zeer specifieke omgeving bezitten. De voornaamste doelgroep die we met deze proeftuin willen bereiken zijn: 

 • Biotechnologie/ Farmaceutische industrie 
 • Agrovoedingsindustrie 
 • Maakindustrie 
 • Technologie leveranciers 

Flanders’ FOOD vertegenwoordigt de agrovoedingsindustrie in de proeftuin. Momenteel zetten voedingsbedrijven hun eerste stappen in de richting van industrie 4.0 en de voedingsfabriek van de toekomst. Door de complexiteit en variabiliteit aan processen kan Augmented en Mixed Reality ondersteuning bieden aan werknemers. Met behulp van de proeftuin willen we er dan ook voor zorgen dat bedrijven geïnformeerd, geïnspireerd en begeleid worden. Dit willen we realiseren door de aanwezige AR en MR systemen op de markt te verzamelen en weer te geven wat de mogelijke toepassingen kunnen zijn in een voedingsbedrijf. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te krijgen om het juiste systeem te kiezen voor jouw specifiek geval. Tot slot zal deze proeftuin ook een mogelijke opstap zijn naar toekomstig onderzoek. 

Dit zal uiteindelijk leiden naar verschillende voordelen voor bedrijven. In eerste plaats kan een verhoogde efficiëntie verkregen worden doordat de cognitieve belasting bij de operatoren vermindert. 

Projectpartners

 UHasselt beheert en coördineert het project.   
De nieuwe praktijkcases zullen worden gedemonstreerd door de volgende onderzoekspartners:  

 • Het expertisecentrum voor digitale media (EDM) van de UHasselt onder leiding van Prof. Fabian Di Fiore. 
 • ProductionS van Flanders Make onder leiding van   
 • Digital Arts and Entertainment Research van Howest onder leiding van Steven  
 • De cases zullen uitgevoerd worden voor drie reële cases waarbij de volgende organisaties de specifieke sector vertegenwoordigd: 
 • Agrovoedingsindustrie vertegenwoordigd door Flanders’ FOOD 
 • Biotechnologie / farmaceutische sector vertegenwoordigd  door Bioville 
 • Maakindustrie vertegenwoordigd door Flanders Make