Productie controle via tablet

Gebruiken van IAO om de shift in personeelstaken door digitalisatie op te vangen en inzetten van digitaliseringstools ter ondersteuning van operatoren

Waarom dit project

Op de dag van vandaag is digitalisering een sterke opmars bezig in de voedingsindustrie. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo gaat de digitale transformatie hand in hand met een ‘skills revolutie’. Er ontstaat een verschuiving in vaardigheden, waarbij de combinatie tussen soft skills en digitale knowhow centraal komt te staan.  

Voor werknemers zorgen deze nieuwe technologieën dan ook voor nieuwe aanpassingen. Zo zal de relatie tussen de verschillende takken in een organisatie wijzigen en komt er bij digitalisatie meer kijken dan enkel de implementatie van een bepaalde technologie. Daarom is het van groot belang om de menselijke factor in dit verhaal mee te nemen. Hierbij spelen er dan ook twee cruciale vragen: 

  • Wat zal de impact zijn van digitalisering op de jobinhoud en het welbevinden van de operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als een gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt. 

Onderzoeksaanpak

Operator 4.0 is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings en disseminatieproject (type COOCK) met als doel bedrijven te inspireren en methodes aan te reiken om rekening te houden met de menselijke factor in hun digitalisatietraject. 

Concreet willen we in dit project: 

  • Twee demonstratoren ontwikkelen voor de voedingsindustrie om de koppeling van digitale innovatie en impact op de mens tastbaar en demonstreerbaar te maken, 
  • Methodieken ontwikkelen voor de analyse, ondersteuning en evaluatie van arbeidsorganisatorische aspecten bij digitaliseringsacties, 
  • Een handboek publiceren ‘operator 4.0 in die voedingsindustrie’, met concrete tips en tricks over hoe digitale tools optimaal kunnen ingezet worden ter ondersteuning op de werkvloer, aangevuld met testimonials, 
  • De opgedane kennis ruim verspreiden naar bedrijven via onder andere workshops en nieuwsbriefartikels, en collectief initiëren en begeleiden van vervolgtrajecten bij bedrijven gericht op korte termijn implementaties. 

Doelgroep en verwachte resultaten 

Het project is gericht naar bedrijven gerelateerd aan de voedingssector, maar kan ook andere sectoren inspireren om de menselijke factor bij digitalisering niet te vergeten, zoals technologieaanbieders en organisatieadviseurs. 

Met het project Operator 4.0 willen we voedingsbedrijven helpen om een stap naar de fabriek van de toekomst te zetten. Daarom stimuleren we ook de bedrijven om de tips en tricks die tijdens dit project naar voren gebracht zullen worden, toe te passen op hun eigen digitalisatieprojecten. Daarnaast zal de efficiëntie enkel maar kunnen stijgen door een goede samenwerking tussen technologie en operatoren. 

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project.  

De uitvoering is in handen van:  

  • Workitects onder leiding van Lieven Eeckelaert 
  • Sirris onder leiding van Christophe Michiels 
  • ILVO onder leiding van Karen Verstraete 
  • Onderaanneming Alimento onder leiding van Lieve Ruelens 
Logo workitects
Logo sirris
ILVO
alimento logo
Flanders' FOOD logo