Productie controle via tablet

Ervan overtuigd dat niet enkel technologische innovaties maar vooral de mensen het verschil maken in je organisatie? Ben je op zoek naar handvaten om in je organisatie te digitaliseren op een mensgerichte manier? Hier vind je meer informatie over hoe je de impact van (digitale) technologie op medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs kan evalueren, en maak kennis met digitale tools om medewerkers en teams beter te laten (samen)werken.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Waarom dit project?

Op de dag van vandaag is digitalisering een sterke opmars bezig in de voedingsindustrie. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo gaat de digitale transformatie hand in hand met een ‘skills revolutie’. Er ontstaat een verschuiving in vaardigheden, waarbij de combinatie tussen soft skills en digitale knowhow centraal komt te staan.  

Voor werknemers zorgen deze nieuwe technologieën dan ook voor nieuwe aanpassingen. Zo zal de relatie tussen de verschillende takken in een organisatie wijzigen en komt er bij digitalisatie meer kijken dan enkel de implementatie van een bepaalde technologie. Daarom is het van groot belang om de menselijke factor in dit verhaal mee te nemen. Hierbij spelen er dan ook twee cruciale vragen: 

  • Wat zal de impact zijn van digitalisering op de jobinhoud en het welbevinden van de operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als een gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt.

Onderzoeksaanpak en resultaten

Binnen dit project ging Flanders’ FOOD, samen met Workitects, Sirris, ILVO (Food Pilot) en Alimento, in 2020 op pad vanuit de centrale vraag: 'Hoe kunnen we voedingsbedrijven klaarstomen naar een fabriek van de toekomst ­­­­’. Er werden een reeks voedingsbedrijven bezocht en ondersteund, workshops en events werden georganiseerd, een toolbox (mobiele demonstrator) werd ontwikkeld, methodieken werden uitgedacht en uitgetest. Hieronder krijgt u een overzicht van de realisaties uit het project en hoe we u kunnen helpen in de zoketocht naar mensgericht digitaliseren.

Operator 4.0 toolbox

Binnen het Operator 4.0-project werd door Sirris een toolbox ontwikkeld. Deze toolbox is mobiel en modulair opgebouwd, wat wil zeggen dat op basis van de uitdagingen en noden van een bedrijf de gewenste technologieën kunnen worden gedemonstreerd. De demonstrator kan gebruikt worden om zowel managers in bedrijven te inspireren als operatoren bepaalde technologieën te laten testen.

Digitaliseringsverhaal Food Pilot

De Food Pilot is een pilootfabriek die op vele vlakken functioneert zoals een productiebedrijf. Ze hebben voedingsverwerkingsmachines, labo’s en voedingsdeskundigen, waarop voedingsbedrijven beroep doen om nieuwe producten te ontwikkelen, processen te verbeteren en de houdbaarheid, smaak en allergenen te bepalen.

De afgelopen jaren heeft de Food Pilot sterk ingezet op digitalisering. Wat ook een effect heeft op hun operatoren. Daarom werd de Food Pilot als demonstrator meegenomen om bedrijven weer te geven hoe operatoren ondersteund kunnen worden.

Uiteindelijk ging Food Pilot in zee met Ikologik die een centraal dataplatform heeft geïnstalleerd waarop zowel de nutsvoorzieningen als productiemachines opgevolgd en bijgestuurd kunnen worden. Zo hoeft de operator slechts één platform te consulteren. In een latere fase zullen er meerdere machines en nutsvoorzieningen aan het platform gekoppeld worden.

Heb je vragen over het digitaliseringsverhaal van de Food Pilot? Of wil je beroep doen van hun diensten?

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Inspiratiegids: 'Samen digitaal'

De inzichten en voorbeelden rond het digitaliseren op een mensgerichte manier hebben we in een inspiratiegids samengevat. Hiermee willen we in eerste instantie mensen in de voedingsindustrie – van bedrijfsleiders en zaakvoerders, langs hr- en productiemanagers, tot IT- en technische specialisten – inspireren en op weg helpen. In deze gids leer je hoe je op verschillende manieren de impact van een digitaliseringsactie kan bekijken en evalueren. Daarnaast ontdek je enkele uitdagingen vanuit de voedingsindustrie en hoe voedingsbedrijven hiermee zijn omgegaan.

Kostprijs: 30 euro exclusief BTW en verzendingskosten

Ik wil de inspiratiegids bestellen

Toegang tot de projectresultaten

Het project is afgelopen sinds juni 2023, maar de voornaamste resultaten hebben we gebundeld in onze inspiratiegids. In deze gids leer je de principes van innovatieve arbeidsorganisatie in combinatie met digitalisering kennen. Daarnaast ontdek je het digitaliseringsverhaal van verschillende andere voedingsbedrijven samen met hun ervaring.

Projectpartners

Dit project werd gecoördineerd door Flanders’ FOOD. Samen met de onderstaande projectpartners hebben we ons ingezet om inzichten en inspiratie te geven van hoe wijzigingen in de arbeidsorganisatie of de inzet van digitale tools de samenwerking tussen operatoren en technologie kan verbeteren.

Logo workitects
Logo sirris
ILVO
alimento logo
Flanders' FOOD logo

Vervolgacties

  • Ben je een bedrijfsleider, hr-manager, productiemanager, leidinggevende, IT- of technische specialist in een voedingsbedrijf, en wil je zelf aan de slag met deze inzichten?
  • Ben je op zoek naar (leveranciers van) een specifieke technologische oplossing?
  • Wil je via een scan laten checken wat de mogelijkheden en aandachtspunten zijn op technologisch en organisatorisch vlak?
  • Wil je zelf bepaalde tools uittesten?
  • Hoor je graag hoe een ander bedrijf een digitaliseringsactie heeft aangepakt?
  • Zoek je een gepaste opleiding voor medewerkers, of begeleiding in het herbekijken van je arbeidsorganisatie of bepaalde jobs?:

Neem dan zeker deel aan de activiteiten van Flanders' FOOD en haar partners. Daarnaast kan u ons altijd contacteren indien u graag een innovatief idee zou willen uitwerken.

Opleiding en advies bij digitalisering

Bij implementatie van nieuwe technologieën hebben medewerkers en leidinggevenden vaak nood aan ondersteuning. Kennis en vaardigheden moeten worden aangescherpt, weerstanden weggewerkt, de inhoud van de jobs herbekeken en ergonomische impact aangepakt.

Alimento helpt voedingsbedrijven daarom met opleiding en advies rond de menselijke aspecten van een digitaliseringsactie. Er is een opleidingsaanbod en -budget rond bijvoorbeeld training van digitale basisvaardigheden of digitale tools, communicatievaardigheden en omgaan met weerstanden. Bovendien kan je gebruik maken van een adviesbudget om de overgang naar digitale werkinstructies voor te bereiden, digitale competenties binnen een team in kaart te brengen, ergonomische aspecten aan te pakken of veranderende jobinhoud en arbeidsorganisatie te ondersteunen.

Ik wil hierover meer informatie

Contactpersoon

Lars Roba
innovation manager