Robot AI Processing

Via inline datacaptatie, analyse en modellering evolueren naar zelfsturende processen

Autoprocess is een coöperatief bedrijfsproject (type O&O) waarbij drie voedingsbedrijven uit verschillende sectoren samenwerken.  Het doel is om de drie voedingsbedrijven te laten evolueren naar productiebedrijven met autonome processen, processen waarbij via artificiële intelligentie en machine learning de machines zelfsturend worden, onafhankelijk van operatoren.  

In dit project wordt binnen de productie-omgeving bepaald of er voldoende robuuste metingen van kwaliteit mogelijk zijn tijdens het productieproces, en of die bovendien snel genoeg verwerkt worden tot beslissings-signalen om een autonoom productieproces mogelijk te maken.