Chain projectbeeld

Connecting Humans in Agrifood INdustry (CHAIN)

Waarom dit project?

Agrifoodbedrijven krijgen heel wat prestatie-eisen op hun bord. Zo moeten ze snel inspelen op een wispelturige markt en seizoenschommelingen. Het is voortdurend schakelen om mee te gaan in commerciële campagnes en de vraag naar nieuwe producten. De constante variaties in hoeveelheid en kwaliteit van grondstoffen vragen dan weer een flexibele planning. Klantvragen worden specifieker, lastenboeken klantgerichter. 

De VOCA-omgeving zet deze bedrijven, en zeker kmo's, onder druk en heeft uiteindelijk een impact op de werkbaarheid van de jobs en het welzijn van de medewerkers. Bedrijven kunnen dit deels opvangen door de massa data die Farm-to-Fork beschikbaar is, samen te gaan benutten. Het delen en slim combineren van deze data doorheen de keten, maakt het namelijk voor elke individuele schakel mogelijk om zich meer wendbaar te organiseren en het werk meer werkbaar te maken, onder meer door betere leveringsvoorspelling, stabielere productieplanning, minder administratie, ... Daarenboven is zowel de technologie om de data te produceren, als de technologie om de data doorheen de keten te delen (DjustConnect) beschikbaar en reeds gedemonstreerd in de proeftuinen Smart Farming 4.0 en Living Lab Agrifood 4.0.

Alleen maar wins zou je denken. Toch bleek uit deze demo's dat het optimaal benutten van data meer vraagt dan enkel een technische implementatie. Datadelen vraagt een open cultuur en een wil tot samenwerken zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in de keten. Over de verschillende bedrijven moet het werk anders georganiseerd worden in multidisciplinaire teams. Wordt dit niet goed ingericht, kan het werkbaar werk opnieuw onder druk komen te staan.

Onderzoeksaanpak en resultaten

​​​In het project Connecting Humans in the Agrifood INdustry (CHAIN) werd een methodiek ontwikkeld om bedrijven uit de agrovoedingssecor te ondersteunen op vlak van samenwerken en datadelen. Het traject werd ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende agrovoedingsketens.

Het begeleidingstraject had 4 fasen:

  1. initiatiefase (analyse en verkenning van de keten en ketenpartners)
  2. funderingsfase (consolidatie en opstart)
  3. realisatiefase (implementatie)
  4. herijkingsfase (evaluatie en bijsturing)

CHAIN resulteerde in een website die fungeert als draaiboek met als doel de samenwerking tussen diverse ketenpartners efficiënt te organiseren, zodat elk bedrijf er een win uit haalt en er werkbaardere jobs ontstaan.

Toegang tot de projectresultaten 

​​​​Het project liep van 1 november 2021 tot 30 oktober 2023. De resultaten kan je raadplegen op de site: Digitale ketenwerking organiseren: stel je route in en start de navigatie op de datasnelweg | DjustConnect. Voor meer info kan je contact opnemen met de projectbeheerder.​​ 

Doelgroep

De resultaten van dit project zijn geschikt voor kmo's die druk ondervinden van de VOCA-omgeving.

Projectpartners

Het project werd gecoördineerd door ILVO, andere partners zijn Flanders' FOOD en Workitects.

ILVO
Flanders' FOOD logo
Logo workitects