Chain projectbeeld

Het CHAIN project (Connecting Humans in the Agrifood INdustry) zal een begeleidingstraject uitwerken op basis van volgende 4 fasen: een initiatiefase, een funderingsfase, een realisatiefase en een herijkingsfase. Deze worden aangevuld met een opschalingsfase om meer ketenpartners te bereiken.

Doelomschrijving

Agrifoodbedrijven krijgen heel wat prestatie-eisen op hun bord. Zo moeten ze snel inspelen op een wispelturige markt en seizoenschommelingen. Het is voortdurend schakelen om mee te gaan in commerciële campagnes en de vraag naar nieuwe producten. De constante variaties in hoeveelheid en kwaliteit van grondstoffen vragen dan weer een flexibele planning. Klantvragen worden specifieker, lastenboeken klantgerichter. 

De VOCA-omgeving zet deze bedrijven, en zeker KMO's, onder druk en heeft uiteindelijk een impact op de werkbaarheid van de jobs en het welzijn van de medewerkers. Bedrijven kunnen dit deels opvangen door de massa data die Farm-to-Fork beschikbaar is, samen te gaan benutten. Het delen en slim combineren van deze data doorheen de keten, maakt het namelijk voor elke individuele schakel mogelijk om zich meer wendbaar te organiseren en het werk meer werkbaar te maken, onder meer door betere leveringsvoorspelling, stabielere productieplanning, minder administratie, ... Daarenboven is zowel de technologie om de data te produceren, als de technologie om de data doorheen de keten te delen (DjustConnect) beschikbaar en reeds gedemonstreerd in de proeftuinen Smart Farming 4.0 en Living Lab Agrifood 4.0.

Alleen maar wins zou je denken. Toch bleek uit deze demo's dat het optimaal benutten van data meer vraagt dan enkel een technische implementatie. Datadelen vraagt een open cultuur en een wil tot samenwerken zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in de keten. Over de verschillende bedrijven moet het werk anders georganiseerd worden in multidisciplinaire teams. Wordt dit niet goed ingericht, kan het werkbaar werk opnieuw onder druk komen te staan.

Projectomschrijving

Connecting Humans in the Agrifood INdustry (CHAIN) zal een begeleidingstraject uitwerken op basis van de 4 fasen: initiatiefase, funderingsfase, realisatiefase en herijkingsfase, aangevuld met een opschalingsfase om meer ketenpartners te bereiken.

Resultatenomschrijving

ILVO, Flanders' FOOD, Workitects en Alimento slaan daarom de handen in elkaar. Expertise op het vlak van data-gedreven technologische innovatie en de impact hiervan op medewerkers en bedrijven in de agrovoedingsindustrie wordt gecombineerd met de organisatieontwerptheorie met als doel: mensen en technologie samenbrengen en over bedrijven heen laten samenwerken in het digitaal ecosysteem.

Aan de hand van het uitgewerkt begeleidingstraject en een uitgebreide feedbackloop zullen een inspiratiebrochure en een draaiboek vorm krijgen en verspreid worden in het ruime netwerk van de projectpartners. Opleidingsaanbieders kunnen hiermee aan de slag om bedrijven te begeleiden naar een optimale ketensamenwerking.

Met de financiële steun van