Team met tandwieltjes

Innovatieve arbeidsorganisatie in de voedingsindustrie

Waarom dit project? 

Binnen de Belgische industrie is de voedingsindustrie een onbetwistbare sterkhouder. Groeiende export, permanente innovaties in een breed kwalitatief productengamma en geautomatiseerde producties zorgen voor tewerkstelling van zowel hoger geschoolden, technici als kort geschoolden. De voedingsindustrie wordt dan ook geconfronteerd met allerlei arbeidsorganisatorische uitdagingen:

  • Hoe laat je je organisatie meegroeien zonder in te boeten aan wendbaarheid en klantgerichtheid?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers in alle functietypes initiatief (blijven) nemen?
  • Hoe blijf je (ondanks alle fluctuaties en piekbelastingen), de productieplanning rondkrijgen en de juiste (technische en leidinggevende) profielen aantrekken?

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief worden ingezet met oog voor hun welzijn. Doordachte en onderbouwde veranderingen in arbeidsorganisatie kunnen leiden tot merkbare en meetbare vernieuwingen en verbeteringen. Bedrijven zullen efficiënter kunnen produceren, meer flexibiliteit/wendbaarheid aan de dag kunnen leggen om beter te kunnen inspelen op marktvragen en -opportuniteiten en aantrekkelijker worden als werkgever. Om hierop in te spelen zette Flanders’ FOOD samen met Workitects (vroeger: Flanders Synergy) en Alimento zijn schouders onder het project WIFI2020: workplace innovation for the food industry. 

Onderzoek en resultaten 

Wifi2020 was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), met als doel om kennis op te bouwen rond innovatieve arbeidsorganisaties in een industrie 4.0-werkplaats en bij bedrijven te brengen.

Voedingsbedrijven werden ondersteund en begeleid in het maken van doordachte keuzes in de manier waarop taken gedefinieerd en verdeeld zijn, en in de invulling van rollen en beslissingsbevoegdheden binnen en tussen afdelingen. Dit gebeurde enerzijds via een lerend netwerk waarin 8 bedrijven intensief begeleid werden en anderzijds innovatielabo’s waarin bedrijven in 4 sessies werden ondergedompeld in de principes van innovatieve arbeidsorganisatie en die onder begeleiding toepasten op hun concrete situatie.

Dit project zorgde voor een bredere bewustwording van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie in de voedingsindustrie en dit zal ertoe leiden dat er betere, meer objectieve en actuele arbeidsorganisatorische keuzes kunnen gemaakt worden. Op deze manier kunnen bedrijven efficiënter produceren en meer flexibiliteit/wendbaarheid aan de dag kunnen leggen om beter te kunnen inspelen op marktvragen en -opportuniteiten. Daarnaast zorgen deze vernieuwingen en verbeteringen ervoor dat er een positieve invloed is op de werkbaarheid van de jobs in deze bedrijven, met een hogere betrokkenheid van medewerkers en minder verloop en ziekteverzuim tot gevolg. De bedrijven worden daardoor aantrekkelijker als werkgever, zodat vacatures sneller worden ingevuld en er beter kan ingezet worden op retentie van medewerkers.

De inzichten en best practice oplossingen uit het project werden gebundeld in een publicatie ‘Samen op smaak gebracht - Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst’. In deze publicatie worden ook de cases van Delino, Eclair, Remo-Frit, Libeert en Vandemoortele Izegem uitgebreid besproken. Zij vormen aldus een uithangbord voor het succes van het project en inspiratiebron voor andere voedingsbedrijven die met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie aan de slag willen gaan.  

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 31/03/2021. Het boek ‘Samen op smaak gebracht - Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst’ is te verkrijgen via onze webshop. Voor meer informatie kan je terecht op onderstaande link of bij de project manager.

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:  

  • Workitects onder leiding van Lieven Eeckelaert en Frank De Creacker. 
  • Onderaanneming Alimento onder leiding van Lieve Ruelens.