AGILEHAND

Toegepaste technologieën voor het sorteren, hanteren en verpakken van zachte en vervormbare producten en voor het verbeteren van de flexibiliteit en herconfigureren van productiesystemen

Waarom dit project?

De evolutie van de markt en de snelle verandering van de behoeften van de consument heeft een impact op vele massaproductie methodes en dus zoekt men naar nieuwe oplossingen die snel kunnen inspelen op de veranderende behoeften en trends. Bovendien is het noodzakelijk dat productbehandeling en in het algemeen alle inkomende logistieke systemen gemakkelijk, sneller en efficiënter kunnen worden aangepast aan verschillende inkomende producten. Vanzelfsprekend zullen transportsystemen ook de komende jaren een belangrijke technologie blijven voor de voedingsindustrie. De veranderende behoeften van de consument vereisen echter een verbeterde flexibiliteit en herconfigureerbaarheid van deze systemen.

Bovendien zal het marktaandeel van robots die worden gebruikt voor geautomatiseerde productbehandeling verder toenemen. Terwijl een groeiend aantal fabrikanten meer betaalbare, veelzijdige en behendige robots implementeert om bewerkingen zoals assemblage, picken, verpakken en palletiseren van vaste producten te optimaliseren, blijft de uitdaging om zachte en vervormbare producten zoals voedsel, kleding of plastics te hanteren.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

AGILEHAND is een Horizon Europe-project (RIA - research and innovation action) met als doel geavanceerde technologieën te ontwikkelen voor het autonoom sorteren, hanteren en verpakken van zachte en vervormbare producten, en een strategisch instrument te bieden om de flexibiliteit, wendbaarheid en herconfigureerbaarheid van productie- en logistieke systemen van de Europese productiebedrijven te verbeteren.

In deze context zal AGILEHAND 3 geïntegreerde Suites inzetten:

 1. SMART SENSING SUITE: Ontwikkeling van sensorsystemen die zichzelf kalibreren en die de kwaliteit (zowel intern als extern) van delicate objecten beoordelen en zo de traceerbaarheid, flexibiliteit en herconfiguratie van de productielijn zullen verbeteren.
 2. SELF-ADAPTIVE HANDLING,SORTING EN PACKAGING SUITE: Ontwikkeling van robot- of co-robotmanipulatiesystemen die verschillende zachte en vervormbare producten kunnen hanteren, sorteren of verpakken zonder productschade te veroorzaken.
 3. AGILE, FLEXIBELE EN SNELLE HERCONFIGUREERBARE SUITE: Ontwikkeling van AI-oplossingen die monitoring, adaptieve controle en synchronisatie van productie- en logistieke stromen in een fabriek mogelijk maken, zelfs wanneer er sprake is van een grote variabiliteit van producten.

Deze oplossingen ontwikkeld binnen AGILEHAND zullen worden gedemonstreerd in 4 industriële piloten met elk hun eigen producten en onderzoeksvragen:

 • Marelec (België): Sorteren, batchen en verpakken van zachte, vervormbare en kleverige producten zoals vlees en vis.
 • Multiscan (Spanje): Sorteren en verpakken van een grote verscheidenheid aan groenten met verschillende vormen en consistenties.
 • Sant'Orsola (Italië): Sortering en behandeling van enigszins vervormbare maar zeer broze besvruchten.
 • Produmar (Portugal): Hanteringssystemen voor vervormbare, vette en gladde visproducten.

 

De verwachte resultaten zijn:

 • Handboek met strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers, gezondheid en veiligheid, communicatie en betrokkenheid
 • Zelfkalibrerende sensorsystemen voor kwaliteitsbeoordeling
 • Robotische oplossing voor manipulatie van zachte en vervormbare producten
 • Op AI gebaseerde tools om productie- en logistieke stromen te monitoren en continu te verbeteren
 • Roadmap en effectbeoordeling van verschillende pilootdemonstraties
 • Valorisatie van oplossingen in verschillende agrovoedingssectoren

Doelgroep

De Europese fabrikanten van industriële hanteer-, sorteer- en verpakkingssystemen zijn de primaire doelgroep van het AGILEHAND-project. Verder zullen ook de maakindustrie (oa. voedingsindustrie), leveranciers van productie-infrastructuur, leveranciers van digitale technologieën, dienstverleners en de samenleving in het algemeen aan bod komen.

Projectpartners

Dit Horizon Europe-project is een samenwerking tussen 19 partners uit België, Italië, Portugal, Spanje, Finland, Duitsland en Denemarken, evenals 2 aangesloten partners uit Japan. De coördinatie van het project gebeurt door Universita Politecnica delle Marche. Naast Flanders’ FOOD wordt Vlaanderen in dit project ook vertegenwoordigd door Marelec.

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101092043. De inhoud van deze website vertegenwoordigt niet de mening van de Europese Unie en de Europese Unie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik gemaakt van dergelijke inhoud.

Project website: AgileHand Project - AgileHand

Contactpersoon

Eline foto medewerker
Eline Stuyven
innovation manager