Meten is weten op alle vlakken: de kwaliteit van de grondstoffen, de invloed van de machines, ... het heeft allemaal impact op het eindresultaat

Algemene doelstellingen

Het productieproces van A tot Z controleren, dat is de basis om voeding flexibel en efficiënt te kunnen produceren, mét oog voor de voedselveiligheid. Hoe sneller de analyseresultaten beschikbaar zijn, hoe sneller we kunnen schakelen. Performante sensoren zorgen voor efficiënte meetresultaten. Dit betekent implementeren, valideren en ontwikkelen. Uiteraard loont het daarbij de moeite om naar andere sectoren te kijken en de best practices in te voeren. Maar al te vaak blijken innovatieve sensoren een moeilijk verhaal, waardoor opportuniteiten gemist worden.

Verwachte resultaten

  • De ontwikkeling van innovatieve sensoren op maat of doorontwikkeling van bestaande sensoren voor de voedingsindustrie
  • Het voorspellen van parameters op basis van data uit andere bronnen
  • Labo-analyses die ondersteund worden door efficiënte en snelle online analyses, zodat afwijkingen sneller gedetecteerd worden
  • Een nauwe wisselwerking tussen voedingsbedrijven, technologiebedrijven en softwareontwikkelaars, waardoor digitale oplossingen sneller geïmplementeerd worden

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Digital
Digital

Van data naar bruikbare informatie - Geautomatiseerde, geconnecteerde processen 

Logo van Cicular
Circular

Optimaal gebruik van grondstoffen en valorisatie van nevenstromen 

Logo van Human
Human

De fabriek van de toekomst omvat een flexibele organisatie, waarin medewerkers optimaal worden ingezet met oog voor hun welzijn