Optimaal gebruik van grondstoffen en valorisatie van nevenstromen 

Algemene doelstellingen

In een circulaire economie gebruikt men nevenstromen als basis voor het maken van nieuwe (voedings)producten en gaat er amper wat verloren. Ook het verbruik en hergebruiken van water staat hier centraal. Het gebruik van biomassa blijft onderworpen aan de cascade van waardebehoud: eerst voeding/veevoeding, dan materiaal en daarna energie. Verder wordt ook de keuze van de verpakking steeds belangrijker. Het doel hierbij is het product zo goed mogelijk behouden met een minimale milieu-impact. Het onderwerp ‘verpakking’ wordt alvast uitgewerkt in een aparte roadmap.

Verwachte resultaten

  • Nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie zullen zorgen voor de ontwikkeling van voedingsproducten en veevoeder
  • Nieuwe technologieën maken rendabele nevenstromen mogelijk
  • Nieuwe businessmodellen voor nevenstromen
  • Optimalisatie van het waterverbruik

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Smart
Smart

Meten is weten op alle vlakken: de kwaliteit van de grondstoffen, de invloed van de machines, ... het heeft allemaal impact op het eindresultaat

Logo van Digital
Digital

Van data naar bruikbare informatie - Geautomatiseerde, geconnecteerde processen 

Logo van Human
Human

De fabriek van de toekomst omvat een flexibele organisatie, waarin medewerkers optimaal worden ingezet met oog voor hun welzijn