Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of Flanders’ FOOD and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Co-funded by the European Union
Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)

enHancing dIgital and Green growtH in the Food processing industry via Interregional innoVation invEstments

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Het doel van het HIGHFIVE-project is het ondersteunen en faciliteren van de implementatie van digitale oplossingen in kmo’s uit de voedselverwerkende industrie. Dit via interregionale innovatie investeringen om de digitale en groene (Twin) transitie in Europa te versnellen.

HIGHFIVE wordt ondersteund door het Interregionale Innovatie Investeringen (I3) instrument dat innovatie wil bevorderen door middel van Smart Specialisation en interregionale samenwerking.

Meer concreet zal HIGHFIVE:

  1. drie industrie gedreven implementatieprojecten uitvoeren die zullen dienen als demo-cases en waardevolle lessen zullen opleveren voor zowel de clusterpartners als andere kmo’s,
  2. een vouchersysteem opzetten om innovatie-investeringsprojecten van kmo's in de betrokken regio’s financieel te ondersteunen,
  3. individuele en collectieve ondersteuningsacties op maat aanbieden om kmo’s in staat te stellen de hindernissen bij de toepassing van innovatieve digitale technologieën te overwinnen
  4. de resultaten en de lessons learned verzamelen en valoriseren binnen het SS4AF-netwerk en over te dragen aan andere Europese stakeholders.

In dit project gaat een budget van 8,16 miljoen euro naar financiële (implementatieprojecten en voucherprojecten) en 1,2 miljoen als niet-financiële bedrijfsondersteuning.

Projectpartners

Het HIGHFIVE-consortium omvat 39 regio’s uit 9 Europese landen. Zowel meer ontwikkelde regio’s als overgangs- en ontwikkelingsregio’s zullen baat hebben bij de acties en resultaten van het project. HIGHFIVE versterkt de samenwerking tussen deze regio’s en zal bijdragen tot een sterkere Europese agrovoedingswaardeketen en tot een meer digitale, duurzame en veerkrachtige agrovoedingssector in Europa.

Alle clusterpartners zijn lid van het S3-partnerschap Smart Sensors 4 Agrifood (SS4AF). De bedrijven die deelnemen aan het project zijn Pomuni (BE), Yazzoom (BE), Brouwerij De Brabandere (BE), Bakkerij Mariën (BE), Van Wees Waalwijk (NL), Food For Analystics (NL) en RBK Automation (DE).

HIGHFIVE map partners