Digitaal menu

Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven

Waarom dit project? 

De meeste voedingsbedrijven, waaronder heel veel kmo’s, ondervinden moeilijkheden om, in de zeer snel evoluerende technologische wereld, een duidelijk zicht te krijgen op hun eigen ‘digitale maturiteit’ en hun belangrijkste noden op digitaal vlak. Anderzijds is er het gigantische aanbod aan digitale mogelijkheden, softwarepakketten, leveranciers en consultants. Hierdoor is het voor deze bedrijven uitermate moeilijk om voor zichzelf duidelijke doelstellingen te formuleren en keuzes te maken. Vaak hebben voedingsbedrijven niet de eigen expertise in huis om wegwijs te raken in alle verschillende digitale mogelijkheden.

Flanders’ FOOD zet al enkele jaren in op het versnellen van de digitalisering van de Vlaamse voedingsindustrie. Ons ultieme doel is dat elk voedingsbedrijf, klein of groot, de stappen zet op weg naar een ‘fabriek van de toekomst’, waarin digitale systemen alle facetten van de bedrijfsvoering ondersteunen. Zo ben je als bedrijf veel sterker gewapend voor de toekomst en kan je beter je competitiviteit en groei behouden. 

Het besef dat digitalisering een zeer belangrijke rol speelt is ondertussen goed doorgedrongen. Maar hoe begin je er aan en hoe ver sta ik al als bedrijf? Met het project DigiTrack willen we Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen om hun digitaliseringsstrategie verder uit te werken.

Inzetten op een verdere digitalisering? Ja dus! Maar hoe?   

Onderzoeksaanpak en resultaten

Digitrack was een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK), dat een antwoord wou bieden aan de grote behoefte aan een onafhankelijke ondersteuning en begeleiding in het zetten van de stappen in de digitale transformatie. Met dit project hebben we de volgende resultaten gehaald:

  • Ontwikkeling van een gestructureerde ‘scan’ die voedingsbedrijven in staat stelt hun huidige aanpak en behoeften op vlak van digitalisering in kaart te brengen en om hen te helpen bij het maken van de juiste keuzes.
  • Ontwikkeling van een template voor een adviesrapport, waar bedrijven een zicht krijgen van hun digitale maturiteit op de verschillende aspecten binnen een voedingsfabriek (bv. kwaliteit, productieplanning en het connecteren van het machinepark).
  • Oprichting van een lerend netwerk de DIGIDENKERS waar voedingsbedrijven van elkaar konden leren door verschillende topics rond digitalisering te bespreken. Enkele aanbieders van digitale technologie werden uitgenodigd om specifieke ‘kennisboosts’ te geven.

Toegang tot de projectresultaten

Het project is afgelopen sinds mei 2022. De projectresultaten, waaronder de scan en de template van het stappenplan, zullen als dienstverlening door Flanders' FOOD worden aangeboden. De scan die in het project ontwikkeld werd, zal in de toekomst commercieel aangeboden worden door Flanders' FOOD. Op die manier kunnen voedingsbedrijven hun huidige aanpak en behoeften op vlak van digitalisering in kaart brengen en stappen zetten naar een hogere digitale maturiteit.

Doelgroep

  • Voedingsbedrijven
  • IT-bedrijven
  • Leveranciers van digitale technologie (hardware)
  • Consultancybedrijven die ondersteuning bieden bij digitaliseringsprojecten

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van Sirris, onder leiding van Olivier Biot en Gert Heirman.

Logo sirris
Flanders' FOOD logo

Vervolgacties

Uit het project DIGITRACK zijn er enkele vervolgacties ontstaan die de verderzetting van het versneld digitaliseren in de voedingsindustrie voortzetten:

  • Uit de sessie over artificiële intelligentie van het lerend netwerk de DIGIDENKERS is het project AI PathFinder voortgekomen. De bedrijven wilden te weten komen welke digitaliseringsstrategie kan bijdragen tot een versnelde AI adoptie.
  • Wegens het succes van de DIGIDENKERS heeft Flanders' FOOD in het kader van het industriepartnerschap het lerend netwerk verder gezet

Klik hier voor het nieuwe lerend netwerk

Contactpersoon

Lars Roba
innovation manager