Digitaal menu

Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven

Waarom dit project? 

De meeste voedingsbedrijven, waaronder heel veel kmo’s, ondervinden moeilijkheden om, in de zeer snel evoluerende technologische wereld, een duidelijk zicht te krijgen op hun eigen ‘digitale maturiteit’ en hun belangrijkste noden op digitaal vlak. Anderzijds is er het gigantische aanbod aan digitale mogelijkheden, softwarepakketten, leveranciers en consultants. Hierdoor is het voor deze bedrijven uitermate moeilijk om voor zichzelf duidelijke doelstellingen te formuleren en keuzes te maken. Vaak hebben voedingsbedrijven niet de eigen expertise in huis om wegwijs te raken in alle verschillende digitale mogelijkheden.

Flanders’ FOOD zet al enkele jaren in op het versnellen van de digitalisering van de Vlaamse voedingsindustrie. Ons ultieme doel is dat elk voedingsbedrijf, klein of groot, de stappen zet op weg naar een ‘fabriek van de toekomst’, waarin digitale systemen alle facetten van de bedrijfsvoering ondersteunen. Zo ben je als bedrijf veel sterker gewapend voor de toekomst en kan je beter je competitiviteit en groei behouden. 

Het besef dat digitalisering een zeer belangrijke rol speelt is ondertussen goed doorgedrongen. Maar hoe begin je er aan en hoe ver sta ik al als bedrijf? Met het project DigiTrack willen we Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen om hun digitaliseringsstrategie verder uit te werken.

Inzetten op een verdere digitalisering? Ja dus! Maar hoe?   

Onderzoeksaanpak 

Digitrack is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en dissminatieproject (type COOCK), dat een antwoord wil bieden aan de grote behoefte aan een onafhankelijke ondersteuning en begeleiding in het zetten van de stappen in de digitale transformatie.  Dit willen we doen door het werken naar de volgende doelen:  

  • Met een, nog te ontwikkelen, gestructureerde ‘scan’ willen we voedingsbedrijven in de toekomst in staat te stellen hun huidige aanpak en behoeften op vlak van digitalisering in kaart te brengen en om hen te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Waar staat mijn bedrijf vandaag? Welke digitaliseringstrajecten bieden voor mij de beste perspectieven? Welke expertise mis ik en aan welke snelheid kan mijn organisatie een dergelijk traject absorberen?  
  • Tegelijk gaan we een terminologie ontwikkelen waarop de aanbieders van digitale technologie zich kunnen oriënteren, in een taal die verstaanbaar is voor voedingsindustrie. Op basis van een behoefteanalyse van de voedingsbedrijven kunnen technologie-aanbieders en –consultants zo hun aanbod beter afstemmen aan de specifieke behoeften van de voedingssector.  
  • Een derde doelstelling is het opstellen van een template voor een strategisch plan om digitalisering te implementeren, zodat voedingsbedrijven samen met aanbieders hun digitale transformatieproject kunnen concretiseren en het risico beperken dat essentiële stappen over het hoofd worden gezien.  
  • Aangezien we uit vorige projecten hebben geleerd dat er een behoefte is aan ‘samen’ en ‘van elkaar’ leren zal er een lerend netwerk worden opgericht: de DIGIDENKERS.   Deelnemers kunnen tijdens de verschillende sessies kennis opbouwen en met elkaar delen.  De aanbieders van digitale technologie zullen worden uitgenodigd om specifieke ‘kennisboosts’ te geven. 
  • Om de verschillende bouwblokken van dit project uit te testen zullen tot slot twee generieke cases worden uitgevoerd.  De resultaten hiervan zullen dan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de brede kennisverspreiding.  

Doelgroep en verwachte resultaten 

Door dit project zullen bedrijven op een doordachte manier inzicht krijgen in hun noden voor digitalisering en kunnen ze een stappenplan voor digitalisering uitwerken.    
De beoogde doelgroepen zijn: 

  • De voedingsbedrijven  
  • De ICT-bedrijven (software) 
  • De aanbieders van digitale technologie (hardware)  
  • De consultancy bedrijven actief in de begeleiding van digitalisatie projecten  

Dit project ambieert een breed scala van mogelijke implementaties waardoor bedrijven nieuwe stappen kunnen zetten richting digitale oplossingen. 

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van Sirris, onder leiding van Olivier Biot.
 

Logo sirris
Flanders' FOOD logo