AI PathFinder projectbeeld

Het algemeen doel van het AI-PathFinder project is om de Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen om hun AI-strategie uit te werken en zo de concrete AI-adoptie te versnellen.

Waarom dit project?

Dat een digitale transformatie noodzakelijk is om te groeien en concurrentieel te blijven, dat weten de meeste voedingsbedrijven ondertussen. Veel bedrijven ondervinden uitdagingen rond het capteren van de juiste data, het identificeren van hun belangrijkste noden m.b.t. data en het correct verwerken van deze data. Een keuze maken uit het grote aanbod aan Artificiële Intelligentie (AI)- mogelijkheden is dan ook moeilijk. Uitgezonderd de grote bedrijven hebben de voedingsbedrijven onvoldoende eigen expertise op gebied van alle verschillende digitale mogelijkheden. Inzetten op AI? Ja, maar hoe

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Met het project willen we vanuit de noden en uitdagingen van voedingsbedrijven onderzoeken hoe AI al dan niet een meerwaarde kan betekenen en hoe machinebouwers, technologieaanbieders en voedingsbedrijven succesvol kunnen samenwerken om toekomstige AI-projecten mogelijk te maken. Het is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) waarin we de kennis die we opbouwen, verspreiden binnen de brede doelgroep.

Met de ontwikkelde resultaten willen we de drempel naar een implementatie van Artificiële Intelligentie (AI) verlagen en nagaan of AI wel degelijk de beste oplossing is. De AI-maturiteitscan stelt je als voedingsbedrijf instaat om te zien op welk niveau je vandaag staat. Daarnaast geven de inzichten van de proof-of concepts en  de demo case in VEG-i-TEC weer waar voedingsbedrijven nood aan hebben zodat machinebouwers en technologieaanbieders hun producten en diensten beter kunnen afstemmen. In parallel met het project kan je ons steeds contacteren om samen met ons een idee uit te werken.

Doelgroep

Voor de ontwikkeling van AI-oplossingen heb je natuurlijk data nodig. De beschikbaarheid van deze data is belangrijk voor voedingsbedrijven om hun processen en productkwaliteit te verbeteren. Daarom zijn machinebouwers en technologieleveranciers mee betrokken in het project.

Technologische implementaties in de voedingsindustrie zijn vaak geen plug-and-play, waardoor we alle stakeholders willen betrekken voor kennisopbouw rond de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie.

Concreet willen we de volgende zaken realiseren:

 • Het ontwikkelen van een AI-maturiteitscan en generiek stappenplan voor AI-implementatie op maat van de voedingsbedrijven
 • Het opzetten van proof-of-concepts die de toepasbaarheid van AI in de voedingsindustrie illustreren
 • Het ontwikkelen van een demo case in de pilootfabriek voor de aardappel- en groentensector, VEG-i-TEC waarin we:
  • Inzichten documenteren over de aanpak van de AI-case
  • Obstakels  in het parcours weergeven, waaruit stakeholders kunnen leren

Er zijn verschillende manieren om de resultaten te raadplegen (zie ‘Deelnemen aan het project’).

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van:

 • Imec
 • Sirris
 • Universiteit Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • VEG-i-TEC
Flanders' FOOD logo
imec
Logo sirris
Universiteit Gent
Howest logo

Deelnemen?

Het project start in mei 2022 en loopt tot mei 2025 (projectduur 3 jaar). Om de resultaten zo relevant mogelijk te maken voor voedingsbedrijven, is er een begeleidingsgroep die bestaat uit voedingsbedrijven, technologieaanbieders en machinebouwers.

Er bestaan verschillende opties om de resultaten van het project te raadplegen:

1. Deelname aan de begeleidingsgroep

 • Ontvang projectresultaten als eerste
 • Geef feedback op de relevantie van de projectresultaten
 • Leer de andere leden kennen
 • 2 voorwaarden vereist:
  • Lidmaatschap aan Flanders’ FOOD gedurende de jaren waarin het project loop
  • Jaarlijkse bijdrage aan het waarborgfonds* gedurende het project

* Belangrijk om te weten is dat de projectbijdrages na de (gedeeltelijk of volledig) behaalde doelstellingen (gedeeltelijk of volledig) terugbetaald wordt aan het bedrijf

 

2. Volg Flanders' FOOD via

Op die manier word je op de hoogte gebracht van de workshops en events die in het kader van dit project worden georganiseerd.

Contactpersonen

Lars Roba
innovation manager
Eline foto medewerker
Eline Stuyven
innovation manager