Gezocht: DIGIDENKERS

Kindjes idee uitvinder

De samenkomsten, zowel online als fysiek, van De Digidenkers van het voorbije project DigiTrack werden fel gesmaakt en vroegen naar meer. Dankzij het #Industriepartnerschap organiseren we een doorstart met een traject van 4 workshops gespreid over een jaar over verschillende belangrijke topics van DIGITALISERING, waarin we een 15-tal voedingsbedrijven willen samenbrengen. 

Achtergrond

“Door digitalisering je wapenen voor de toekomst om zo de competitiviteit en de groei behouden”.  Dat is kort samengevat de reden waarom Flanders’ FOOD blijft hameren op de nagel van de digitalisering. 
Met het project DigiTrack werd kennis opgedaan om Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van een digitaliseringsstrategie. Om de behoefte aan ‘samen’ en ‘van elkaar’ te leren in te vullen, werd er een lerend netwerk: de DIGIDENKERS opgestart. Deelnemers uit voedingsbedrijven konden tijdens de verschillende sessies kennis opbouwen en met elkaar delen. Enkele aanbieders van digitale technologieën werden uitgenodigd om specifieke ‘kennisboosts’ te geven.  In een vertrouwelijke sfeer konden de deelnemers netwerken.  De coronacrisis leidde echter wel tot héél veel uitstel van de fysieke samenkomsten, maar gelukkig konden er toch enkele doorgaan. Hoe dan ook werden deze sessies als heel waardevol geëvalueerd en was er een duidelijke honger naar meer.

Flanders’ FOOD doet nu een doorstart en start vanaf het najaar een Lerend Netwerk: ‘De Digidenkers’ op binnen het kader van het #Industriepartnerschap

Inspiratie en kennis opdoen

In dit nieuwe traject van 4 workshops zorgen we voor tal van interessante topics die zullen worden gebracht door collega-voedingsbedrijven, door experten of technologieaanbieders. Tijdens  de bedrijfsrondleidingen zul je bovendien met eigen ogen kunnen zien en horen hoe anderen hun ‘digitale journey’ aanpakken.  Natuurlijk is er ruimte om van gedachten te wisselen over ervaringen of om met experten te discussiëren. Zo krijg je een hoop inspiratie om zelf nieuwe zaken uit te proberen.  

Netwerken met verwante zielen

In een vertrouwelijke en aangename sfeer, onder gelijkgestemden, kun je je netwerk verder uitbreiden zodat er nieuwe banden ontstaan om ook in de toekomst kennis en ervaring met elkaar te delen. Hierbij zal op tijd en stond een streekbiertje, of iets anders, zeker niet ontbreken.

Wat komt aan bod?

De onderwerpen en activiteiten binnen dit lerend netwerk worden mee aangestuurd door de deelnemers.  De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Planningsystemen
 • Cybersecurity
 • Digitale Architectuur: ERP/MES/SCADA
 • Transparant view on the shopfloor: Dashboards 
 • Data-analyse 
 • Operatorondersteuning met digitale tools en smart devices
 • Adoptie van digitalisering op de werkvloer
 • AI & Machine learning 
 •  …

Voor wie?

In dit lerend netwerk streven we naar een evenwicht tussen kleine, middelgrote en grote voedingsbedrijven met een zekere diversiteit in digitale maturiteit maar met allen een grote motivatie om de eigen digitalisering te versnellen.  

We mikken op 15 voedingsbedrijven, met maximaal 2 deelnemers per bedrijf. 
Snel inschrijven is dus de boodschap!

Voorwaarden tot deelname

 • Voedingsbedrijf met een vestiging in Vlaanderen
 • Gemotiveerd om de eigen digitalisering te versnellen
 • Betalen van de deelnameprijs, max. 2 deelnemers per bedrijf
 • Actieve deelname aan alle 4 workshops van minstens 1 deelnemer per bedrijf
 • Bereidheid om eigen inzichten en ervaringen in vertrouwen met de andere deelnemers te delen
 • Akkoord zijn met het delen van contactgegevens 

Deelnameprijs

720€ per bedrijf voor de 4 workshops, max. 2 deelnemers.

Alimento steun: Max € 560 per bedrijf (2 deelnemers bij de 4 workshops) voor bedrijven die ressorteren in PC 118 en 220

Timing en programma

De workshops worden gepland tussen september 2022 en eind juni 2023.

12u-17u: met ontvangst, lunch, presentaties, bedrijfsbezoek, Q&A en netwerkgelegenheid

Plaats

Verschillende locaties: te gast bij voedingsbedrijven
Online indien de omstandigheden hiertoe zouden nopen

Ik schrijf me in!
 

Industriepartnerschap