Labo melk test

Economische/technische haalbaarheidsstudie om snel en effectief, specifieke peptiden te meten via MIP gebaseerde sensoren in melk

Waarom dit project?

Voor de verwerking wordt verse melk koel bewaard op de hoeve of in het zuivelbedrijf zelf. Hoewel deze gekoelde bewaring over het algemeen de microbiële groei voldoende remt, kunnen de zogeheten psychrotrofe micro-organismen, zoals de ziekteverwekker Listeria monocytogenes wél verder blijven doorgroeien. Tijdens het verwerkingsproces worden deze organismen wel gedood door sterilisatie, maar toch kunnen er nadien kwaliteitsproblemen opduiken. Deze psychrotrofe micro-organismen produceren immers hitteresistente enzymen, die dus niet verdwijnen na sterilisatie, maar wel de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct sterk aantasten. Nu zijn er verschillende soorten tests voorhanden waarmee de aanwezigheid van deze enzymen in de melk kan gedetecteerd worden. Deze tests zijn echter vaak omslachtig en geven pas uitsluitsel nadat de melk al volledig verwerkt is. Nochtans is de detectie van deze enzymen cruciaal voor de verwerker om financiële schade en een slechte reputatie als gevolg van kwaliteitsproblemen te voorkomen. Om een antwoord te bieden op deze problematiek is het dan ook belangrijk te investeren in de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe detectiemethoden.

Onderzoek en resultaten

MiMIP was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), met als doel de economische en technologische haalbaarheid te testen van de innovatieve Molecular Imprinted Polymer (MIP) technologie als detectiemethode voor schadelijke enzymen in rauwe melk.

Uit de technologische haalbaarheidsanalyse van het onderzoek bleek dat de prototype MIP-sensoren in tegenstelling tot andere detectiemethoden, zoals LC-MS-MS, heel specifiek en snel waren in de herkenning van enzymen in rauwe melk. Bovendien werd aangetoond dat deze technologie ook via een bypass in de productielijn kan geïmplementeerd worden of kan gebruikt worden voor snelle offline detectie. De grootste uitdaging zat hem echter in het economisch rendabel maken van deze technologie. Aangezien de MIP-technologie tijdens het onderzoek nog niet volledig op punt stond, kon de economische haalbaarheid nog niet ten gronde geëvalueerd worden.

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds februari 2019, maar het rapport met de resultaten, de adviezen en de protocollen kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • UHasselt: IMO-IMOMEC (prof. Anitha Ethirajan in nauwe samenwerking met prof. Ronald Thoelen)
  • ILVO: departement Technologie en Voeding (Marc Heyndrickx)